Έργα - Εγκαταστάσεις

Στους ΟΤΕ-OTS η ελεγχόμενη στάθμευση του δήμου Ξάνθης

Στην ένωση των εταιρειών ΟΤΕ-OTS κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός του δήμου Ξάνθης για την “Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνο συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης” έναντι 972 χιλ. ευρώ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση αισθητηρίων οργάνων έξυπνης στάθμευσης, πινακίδων ενημέρωσης μεταβλητών μηνυμάτων, βυθιζόμενων στηλών ελέγχου της κίνησης στην παλιά πόλη, κέντρου ενημέρωσης – control room στο δημαρχείο της Ξάνθης και των αντίστοιχων λογισμικών διαχείρισης.

close menu