Η εταιρεία Teamworks (https://teamworks.gr/ιδρύθηκε το 1999. Ως ιδρυτικό στόχο έχει τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των Εταιρειών της ελληνικής αγοράς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Greek ICT Market), των Επιχειρήσεων, των Δημοσίων Φορέων, του Δημόσιου τομέα, των Επαγγελματιών Πληροφορικής του ιδιωτικού, τραπεζικού και δημοσίου τομέα, της πολιτικής ηγεσίας και των Υπηρεσιακών Παραγόντων της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και των Επιστημόνων από τον Πανεπιστημιακό και Ερευνητικό χώρο.

Για να υλοποιήσει τον παραπάνω στόχο δραστηριοποιείται στους τομείς των Συνεδρίων, των ψηφιακών και έντυπων μέσων ενημέρωσης και της δημιουργίας μέσων επικοινωνίας, που αφορούν στον ενιαίο χώρο των Ψηφιακών Τεχνολογιών. Παράλληλα αναδεικνύει κάθε πρωτοβουλία που εντάσσεται στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, της Επιστήμης, της ατομικής και κοινωνικής προσφοράς του τομέα της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Επικοινωνιών. Επίσης δίνει μεγάλη προσοχή και σημασία στον σχεδιασμό και οργάνωση διαχρονικών γεγονότων, τα οποία θα έδιναν ισχυρές δυνατότητες επικοινωνίας και marketing στις εταιρείες και στους φορείς της αγοράς ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών.

Η Teamworks από την ίδρυση της σχεδιάζει και δημιουργεί συστηματικά ολοκληρωμένες και αποδοτικές υπηρεσίες επικοινωνίας και marketing, που έχουν ευρύτατη αναγνώριση και αποδοχή από τον επιχειρηματικό κόσμο, τα στελέχη της αγοράς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, τον πολιτικό κόσμο και σημαντικό αριθμό κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Παράλληλα υπηρετεί με συνέπεια τον ενιαίο χώρο, που δημιουργείται από τη σύγκλιση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών όπως ορίζεται ως ενιαίος χώρος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT), ο οποίος έχει τεράστια σημασία για την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας.

Η Teamworks διοργανώνει σε ετήσια βάση τα Συνέδρια: Greek ICT Forum από το 1991, [email protected] Cities – [email protected] CitizensICT Security Worlde-Government ForumTop Level MeetingInfonationDigital Health and CareInfomobility World, ICT4Seas Trans-Port and Logistics.

close menu