Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στην GET τα γεωχωρικα έργα των δήμων Χανίων και Πειραιά

Τις λύσεις της GET «Σύγχρονο Χαρτογραφικό 3D Υπόβαθρο – GET Data» για τις τρισδιάστατες χαρτογραφικές τους ανάγκες επέλεξαν οι δήμοι Πειραιά και Χανίων.

Το έργο για τον δήμο Χανίων υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Διαμόρφωση Κέντρου Ελέγχου και ενίσχυση κρίσιμων υποδομών για την αντιμετώπιση κινδύνων στο Δήμο Χανίων». Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τμήματος Β: «Ενίσχυση υποδομής γεωχωρικών δεδομένων (Τρισδιάστατο υπόβαθρο οδικού δικτύου και λοιπών υποδομών)» του εν λόγω έργου, το οποίο κατακυρώθηκε στην ένωση της GET και της Αστρολάβος Τεχνική, πραγματοποιείται η δημιουργία του νέου τρισδιάστατου Γεωχωρικού Υποβάθρου του οδικού δικτύου και των λοιπών υποδομών του δήμου Χανίων, καθώς και η ένταξη αυτών στην υφιστάμενη Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (Υ.Γε.Π.) του δήμου. Με την ολοκλήρωση του έργου 400 km αστικών – περιαστικών – υπεραστικών οδών και 10 km πεζοδρόμων τρισδιάστατου υποβάθρου υψηλής ακρίβειας, θα είναι διαθέσιμα στις υπηρεσίες του δήμου, τους επαγγελματίες και τους πολίτες μέσω της υφιστάμενης Υ.Γε.Π.

Το έργο για τον δήμο Πειραιά είναι χρηματοδοτούμενο από ιδίους πόρους και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την καταγραφή μέρους του οδικού δικτύου μέσω πανοραμικών μετρητικών φωτογραφιών 360ο. Με τη λύση αυτή θα συλλεχθούν τα επίπεδα δεδομένων (πληροφοριών) που απαιτούνται για μια σαφή κατανόηση των στοιχείων που συνθέτουν την πόλη.

Έργα - Εγκαταστάσεις

close menu