Τοπική Αυτοδιοίκηση

Νέα συνεργασία της DOTSOFT ΑΕ με τον Δήμο Δεσκάτης

Νέα σύμβαση ανάθεσης υπέγραψε η εταιρεία DOTSOFT ΑΕ με τον Δήμο Δεσκάτης για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Δημοτών και Υπηρεσίες Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Δεσκάτης».

Στο πλαίσιο αυτού του έργου, η DOTSOFT ΑΕ, με εξειδίκευση στην παροχή καινοτόμων και σύνθετων εφαρμογών πληροφορικής και έξυπνων πόλεων, θα αναλάβει την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας εξυπηρέτησης των Δημοτών και επιχειρήσεων του Δήμου με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών είτε μέσω διαδικτυακής πύλης είτε μέσω εφαρμογής κινητών τηλεφώνων, επιτρέποντας την άμεση πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες και πληροφορίες.

Επιπλέον, μέσω του έργου θα γίνει εγκατάσταση και επέκταση ευρυζωνικού ασύρματου δικτύου, ώστε να παρέχεται διαδικτυακή πρόσβαση στους κατοίκους της περιοχής. Ταυτόχρονα, το έργο περιλαμβάνει την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και τη διαχείριση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε δημόσια κτήρια, ενισχύοντας την ενεργειακή αναβάθμισή τους.

Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη και η προώθηση της ψηφιακής μετάβασης και η δημιουργία μιας καλύτερα συνδεδεμένης κοινωνίας. Ενισχύοντας την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες, το έργο αυτό προάγει την ευημερία και την ανάπτυξη της αναθέτουσας αρχής. Μέσω της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας υπηρεσιών, στόχος είναι η βελτίωση της εμπειρίας των πολιτών και η ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης, προσφέροντας αποτελεσματικές και προσβάσιμες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις του πληθυσμού.

Τα αναμενόμενα οφέλη του έργου για τον Δήμο Δεσκάτης και τους κατοίκους του είναι ευρεία και πολυεπίπεδα. Με τη δημιουργία μιας διαδραστικής πλατφόρμας εξυπηρέτησης, οι πολίτες θα έχουν πιο άμεση και εύκολη πρόσβαση σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και πληροφορίες, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Επιπλέον, η εγκατάσταση ευρυζωνικού ασύρματου δικτύου και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση της ενέργειας αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του κόστους ζωής και στη βελτίωση του περιβάλλοντος, δημιουργώντας ένα πιο βιώσιμο και καινοτόμο περιβάλλον για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»), από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2025.

close menu