Πληροφορική

ADAPTIT: Παρέδωσε έργο Αυτόνομης Επικοινωνίας για “Το Χαμόγελο του Παιδιού”

Ολοκλήρωση και παράδοση του Έργου «Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακής Αυτόνομης Επικοινωνίας - Εξοπλισμός Κινητής Επιχειρησιακής Μονάδας - Σύστημα Εντοπισμού Ατόμων σε Κίνδυνο για Το Χαμόγελο του Παιδιού - Smile Net»

Η εταιρία ADAPTIT ολοκλήρωσε και παρέδωσε με επιτυχία στον Οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού το έργο «Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακής Αυτόνομης Επικοινωνίας – Εξοπλισμός Κινητής Επιχειρησιακής Μονάδας – Σύστημα Εντοπισμού Ατόμων σε Κίνδυνο – Smile Net», το οποίο της είχε ανατεθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Ψηφιακής Αυτόνομης Αμφίδρομης Επικοινωνίας για Επιχειρήσεις Έκτακτης Ανάγκης, Έρευνας και Διάσωσης, τον εξοπλισμό μίας κινητής επιχειρησιακής μονάδας επικοινωνιών και διαχείρισης καταστροφών και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παροχής βοήθειας ατόμων σε κίνδυνο μέσω υπηρεσιών εντοπισμού.

Πιο συγκεκριμένα, η ADAPTIT παρέδωσε σύστημα επικοινωνιών, το οποίο έχει αυξημένες δυνατότητες επικοινωνίας φωνής και δεδομένων, ώστε να μην εξαρτάται αποκλειστικά από τις υπάρχουσες υποδομές των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα ακόμη και σε περιπτώσεις φυσικών ή άλλων καταστροφών.

Επιπλέον, ο εξοπλισμός της νέας κινητής μονάδας επικοινωνιών και διαχείρισης καταστροφών, φέρει σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών, επιτήρησης και μεταφοράς δεδομένων και έρχεται να ενισχύσει τα υπάρχοντα κινητά επιχειρησιακά κέντρα και να διευκολύνει το πολύ σημαντικό έργο του εξειδικευμένου προσωπικού του οργανισμού, σε περίπτωση εξαφάνισης.

Τέλος, παραδόθηκε σύστημα έγκαιρου εντοπισμού ατόμων με διαπιστωμένα προβλήματα υγείας, ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ κ.λπ., τα οποία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εξαφάνισης.

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει καινοτόμες υπηρεσίες πρόληψης και προστασίας, όχι μόνο για τα ελληνικά αλλά και για τα διεθνή δεδομένα και συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» καθώς και στον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών του μέσων.

close menu