Έργα - Εγκαταστάσεις

Έργο της RDC Informatics για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Αφορά την προμήθεια λογισμικού για τη διαδικτυακή επιτήρηση των εξ αποστάσεως εξετάσεων του ΕΑΠ

Η RDC Informatics επιλέχθηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως ανάδοχος για το Έργο «Προμήθεια λογισμικού Διαδικτυακής επιτήρησης των εξ αποστάσεως εξετάσεων του ΕΑΠ». Πρόκειται για την προμήθεια προηγμένης πλατφόρμας λογισμικού με εξελιγμένα χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για τη διαδικτυακή επιτήρηση (tele-proctoring) των σπουδαστών του ΕΑΠ, κατά τη διάρκεια των εξ αποστάσεως εξετάσεων του Ιδρύματος. Το έργο έχει διάρκεια ένα έτος και αφορά την αξιοποίηση της πλατφόρμας διαδικτυακής επιτήρησης για 25.000 φοιτητές του Ιδρύματος και για το σύνολο των εξετάσεων που αυτοί θα συμμετάσχουν εντός 12 μηνών.

Στο πλαίσιο του έργου θα παρασχεθούν υπηρεσίες τεχνικής υλοποίησης του συστήματος, ολοκλήρωσής του με το εξεταστικό σύστημα του ΕΑΠ, υπηρεσίες εκπαίδευσης στους διαχειριστές του ΕΑΠ καθώς επίσης και υπηρεσίες τεκμηρίωσης, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των εφαρμογών σε όλη τη διάρκεια του έργου. Το τίμημα του έργου ανέρχεται σε 227.540€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ κι εντάσσεται σε ευρύτερο έργο του ΕΑΠ, με τίτλο «Προμήθειες των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ».

Η ανάληψη του έργου από την RDC Informatics επιβεβαιώνει την υψηλή ειδίκευσή της στα συστήματα ψηφιακής μάθησης (e-learning), ηλεκτρονικής αξιολόγησης (e-assessment) και διαδικτυακής επιτήρησης (e-proctoring) και συνολικά στις εφαρμογές λογισμικού που εξελίσσουν  τον ψηφιακό μετασχηματισμό εκπαιδευτικών διαδικασιών.

close menu