Χρηματιστήριο

Στα ισχυρά αποτελέσματα της Quest για το 2023 εστιάζει η Eurobank Equities

Στο ισχυρό σετ αποτελεσμάτων της Quest για το 2023 εστιάζει η Eurobank Equities, μετά από αίτημα της πρώτης για τη διενέργεια μιας ανάλυσης από τη χρηματιστηριακή.

Οι πωλήσεις και τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση, λόγω των καλύτερων από την αναμενόμενων εσόδων σε εμπορικές δραστηριότητες και υπηρεσίες πληροφορικής, που διήλθαν στις γραμμές EBITDA. Ως αποτέλεσμα, η Quest είδε το περιθώριο EBITDA να παραμένει αμετάβλητο στο 7% το 2023. Τα βασικά μεγέθη επηρεάστηκαν ελαφρώς από τα αυξημένα καθαρά οικονομικά μεγέθη και τη δυσμενή επίδραση της βάσης (έκτακτα κέρδη το 2022), με αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη να αυξηθούν κατά 8,2% σε ετήσια βάση στα 44,8 εκατ. ευρώ το 2023.

Εξετάζοντας το τρέχον έτος, η διοίκηση του ομίλου αναμένει ανάπτυξη σε όλες τις γραμμές, με επικεφαλής κυρίως τις υπηρεσίες πληροφορικής και τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, και συγκεκριμένα στέκεται στη: 1) διψήφια αύξηση στις υπηρεσίες πληροφορικής (ανεκτέλεστο άνω των 550 εκατ. ευρώ), 2) επιταχυνόμενη ανάπτυξη στις υπηρεσίες ταχυμεταφορών (έναντι +6 με 7% το 2023), 3) ήπια αύξηση των εσόδων από εμπορικές δραστηριότητες, με αρκετά σταθερά κέρδη προ φόρων και 4) θετική ανάπτυξη στον κλάδο ΑΠΕ χάρη στις νέες επενδύσεις.

Η Eurobank Equities αυξάνει τις εκτιμήσεις της για τα EBITDA του ομίλου κατά 5-6%, προσβλέποντας σε 8% περίπου 3ετές EBITDA CAGR, υιοθετώντας μια πιο επιθετική στάση στις υπηρεσίες πληροφορικής (αύξηση των πωλήσεων κατά 15-21% στο 2024-26). Προσαρμόζει επίσης τα έσοδα από τις εμπορικές δραστηριότητες σε υψηλότερα επίπεδα με βάση τις καλύτερες επιδόσεις του 2023 και, ομοίως, οι προβλέψεις για τις πωλήσεις των υπηρεσιών ταχυμεταφορών σε χαμηλότερα επίπεδα, εν όψει της χαμηλότερης τιμής – μείγματος που παρατηρήθηκε το 2023. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένει έσοδα στα 1,3 δισ. ευρώ το 2024 (+8,6%) με αύξηση 8% CAGR έως το 2026. Στο μέτωπο της κερδοφορίας, διατηρεί αρεκτά αμετάβλητο το περιθώριο EBITDA πέριξ του 7%, προβλέποντας έτσι EBITDA 90 εκατ. ευρώ το 2024 (+8% σε ετήσια βάση), που θα αυξηθούν στα 104 εκατ. ευρώ έως το 2026, υποδηλώνοντας 8% CAGR στην τριετία.

Η Quest διαπραγματεύεται αυτήν τη στιγμή στο 7x περίπου για τον εκτιμώμενο για φέτος δείκτη EV/EBITDA, με discount δηλαδή 10% έναντι της ομοτίμων της. «Πιστεύουμε ότι η τρέχουσα αποτίμηση αποτελεί μια ελκυστική πρόταση ανταμοιβής κινδύνου, που υποστηρίζεται από τις σταθερές προοπτικές ανάπτυξης και την προοπτική για αύξηση των αποδόσεων των μετόχων (άνω του 4% μερισματική απόδοση) ή-και την κρυστάλλωση της αξίας που σχετίζεται με συγχωνεύσεις και εξαγορές» αναφέρουν οι αναλυτές.

close menu