Πληροφορική

Μείωση εσόδων αλλά αύξηση κερδοφορίας το 2020 για την Inform

Πτώση 3,7% παρουσίασαν οι πωλήσεις του ομίλου Inform Π. Λύκος το 2020 σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία. Αντίθετα, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 6,6% ή 0,4 εκατ. ευρώ από 6,2 εκατ. ευρώ το 2019 σε 6,6 εκατ. ευρώ το 2020.

Παρά τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισε ο όμιλος στο 2020 εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, κατάφερε να διατηρήσει σε συγκρίσιμη βάση τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων (adjusted ΕΒΤ) στο ύψος των 0,9 εκατ. ευρώ, στην οποία επέστρεψε το 2019 μετά από ζημιογόνα αποτελέσματα συναπτών ετών.

Οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές που δημιουργήθηκαν στο 2020, ανήλθαν σε 5,5 εκατ. ευρώ έναντι 4,7 εκατ. ευρώ το 2019.

Η αύξησή τους κατά 0,8 εκατ. ευρώ, οφείλεται κυρίως στη μείωση των αναγκών κεφαλαίου κίνησης, ειδικότερα στην καλύτερη διαχείριση του ύψους κάλυψης των αποθεμάτων.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανήλθε σε 18,6 εκατ. ευρώ το 2020 από 20 εκατ. ευρώ το 2019 – μειώθηκε κατά 1,4 εκατ. ευρώ.

Οι νέες επενδύσεις του ομίλου σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και λογισμικά προγράμματα ανήλθαν σε 2 εκατ. ευρώ.

close menu