Έργα - Διαγωνισμοί

ΕΥΔΑΠ: Διαγωνισμός 11,7 εκατ. ευρώ για νέο ERP

Στην προκήρυξη διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 11,7 εκατ. ευρώ με στόχο την προμήθεια νέου συστήματος ERP προχώρησε η ΕΥΔΑΠ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αναλυτική σχεδίαση, προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, θέση σε παραγωγική λειτουργία και υποστήριξη συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), η προμήθεια των αναγκαίων αδειών λογισμικού χρήσης για την υλοποίηση και πλήρη λειτουργία αυτού, καθώς και η συντήρηση του συστήματος.

Αναλυτικότερα, οι λειτουργικές περιοχές που το νέο ERP καλείται να καλύψει είναι οι ακόλουθες: χρηματοοικονομικά, εφοδιαστική αλυσίδα, διαχείριση οχημάτων – μηχανημάτων, διαχείριση έργων, λειτουργία, συντήρηση εξοπλισμού, διαχείριση υγειονομικού, διαχείριση παραγωγή και διαχείριση αποθηκών (Warehouse Management System).

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει δυο τμήματα:

  1. Την τμηματική προμήθεια αδειών λογισμικού χρήσης και συντήρησης του συστήματος για πέντε έτη και την παροχή της απαιτούμενης υποδομής.
  2. Τις εξής υπηρεσίες: διοίκηση έργου, καταγραφή επιχειρησιακών διαδικασιών, ανάλυση απαιτήσεων λογισμικού και επιχειρησιακών ρόλων (λειτουργικός και τεχνικός σχεδιασμός), υλοποίηση συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – μελέτη και υλοποίηση διαλειτουργικότητας, σχέδιο εκκαθάρισης και μετάπτωσης δεδομένων, έλεγχος ορθής λειτουργίας. εκπαίδευση στελεχών της ΕΥΔΑΠ, υπηρεσίες τεκμηρίωσης, πιλοτική και δοκιμαστική λειτουργία συστήματος, υποστήριξη και συντήρηση πληροφοριακού συστήματος. Ισίδωρος Σιδερίδης, CEO, Pobuca

TAGS:

close menu