Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός για Cloud Services από το ΕΔΥΤΕ

Το έργο στοχεύει στη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στο ΕΔΥΤΕ

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή ΝεφοΥπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)», σε δύο τμήματα, προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες το ΕΔΥΤΕ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 37,2 εκατ. ευρώ συν ΦΠΑ, χωρίς να περιλαμβάνεται το δικαίωμα της προαίρεσης.

Το έργο στοχεύει στη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στο ΕΔΥΤΕ ώστε να καταστεί δυνατή  η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών φιλοξενίας στα πρότυπα του υβριδικού υπολογιστικού νέφους στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και παρέχοντας συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών (SLA), όπως απαιτείται από τον νόμο, αλλά και αυτοματισμών που θα επιτρέπουν, πέραν των υφισταμένων, την φιλοξενία και των κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

Ειδικότερα, αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επέκταση των υπαρχουσών υπολογιστικών υποδομών για τους ανωτέρω φορείς. Για την επέκταση των υφιστάμενων Κυβερνητικών Νεφών θα πραγματοποιηθεί προμήθεια υπολογιστικών υποδομών από πάροχο δημόσιου υπολογιστικού νέφους.

close menu