Έργα - Διαγωνισμοί

ΚτΠ: Στον ΟΤΕ η προμήθεια και συντήρηση αδειών λογισμικού Microsoft

Η ΚτΠ κατακύρωσε, στον ΟΤΕ τον διαγωνισμό «Κεντρική Συμφωνία Προμήθειας και Συντήρησης Αδειών Λογισμικού Microsoft μέσω Enterprise Agreement»

Η Κοινωνία της Πληροφορίας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στον ΟΤΕ τον διαγωνισμό με αντικείμενο: «Κεντρική Συμφωνία Προμήθειας και Συντήρησης Αδειών Λογισμικού Microsoft μέσω Enterprise Agreement».

Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 57,8 εκατ. ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται το δικαίωμα της προαίρεσης.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης σε άδειες λογισμικού που τυγχάνουν ευρείας χρήσης για την υποστήριξη μιας σειράς διαδικασιών της, όπως ενδεικτικά:  η διαχείριση εφαρμογών γραφείου, υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διαχείριση και αξιοποίηση συνεργατικών εργαλείων πραγματικού χρόνου (real time collaboration), η διαχείριση και αξιοποίηση εφαρμογών διαχείρισης εγγράφων και επιχειρησιακών διαδικασιών, η διαχείριση έργων και σχεδιαστικών πακέτων, η προστασία από ιούς, απειλές και διαδικτυακές επιθέσεις, η υλοποίηση πολιτικών προστασίας στη διαχείριση και επικοινωνία ευαίσθητων δεδομένων του Δημοσίου, η υποστήριξη κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται στην υποδομή του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) και η κεντρικοποιημένη διαχείριση περιφερειακών υποδομών μέσω αντίστοιχων σύγχρονων εργαλείων λογισμικού και αδειών χρήσης τουταυτόχρονα θα προσφέρει εξατομικευμένες εμπειρίες στους πελάτες της και θα βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες πωλήσεών της.

Η προμήθεια των αδειών λογισμικού, που θα υποστηρίξουν τις διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω, θα πραγματοποιηθεί μέσω σύμβασης πολλαπλών αδειών λογισμικού (Enterprise Agreement).

Επιπλέον της προμήθειας των παραπάνω αδειών στο πλαίσιο του εν λόγω έργου προβλέπεται και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κατασκευαστή (Premier Support) καθώς και υπηρεσιών εγκατάστασης και διαμόρφωσης των προϊόντων, εκπαίδευσης στελεχών και επιτόπιας υποστήριξης χρηστών.

close menu