Τράπεζες

Συμφωνία Εθνικής Τράπεζας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Η Εθνική Τράπεζα υπέγραψε Επιχειρησιακή Συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για την ενεργοποίηση τριών εγγυοδοτικών προγραμμάτων χρηματοδότησης επιχειρήσεων, μέσω του Ταμείου InvestEU, με πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα προγράμματα, για τη χρηματοδοτική στήριξη των ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και Μικρών Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Small Mid-Caps), αφορούν στα παρακάτω διακριτά υποπρογράμματα:

  • RRF GR SME Competitiveness Product,
  • RRF GR Sustainability Product και
  • RRF GR Innovation and Digitalisation Product

Σκοπός των χρηματοδοτήσεων είναι να υποστηριχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η αύξηση της απασχόλησης καθώς και η στήριξη των επενδύσεων βιώσιμης ενέργειας και πράσινης οικονομίας. Επίσης, οι χρηματοδοτήσεις στηρίζουν τις καινοτόμες και ταχύτατα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις καθώς και την υλοποίηση επενδύσεων που αφορούν τη χρηματοδότηση δαπανών έρευνας και καινοτομίας, την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Μέσω των προγραμμάτων, η Εθνική Τράπεζα παρέχει χρηματοδοτήσεις με ευνοϊκούς όρους, ύψους έως και €15 εκατ., για την υλοποίηση επιλέξιμων επιχειρηματικών ή επενδυτικών σχεδίων.

Ειδικότερα, λόγω της εγγύησης του Ταμείου InvestEU, παρέχεται μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που θα λάμβαναν οι επιχειρήσεις σε περίπτωση χρηματοδότησής τους χωρίς τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Επιπλέον, η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU, με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, διέθεσε το προηγούμενο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα Εγγυοδοσίας Microfinance για τη χρηματοδότηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων ενώ προγραμματίζεται η διάθεση καταναλωτικών δανείων προς ιδιώτες-φυσικά πρόσωπα με την εγγύηση InvestEU. Χάρη σε αυτή τη συνεργασία, η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να προσφέρει στην πελατεία της ανταγωνιστικά προϊόντα με πολύ χαμηλό επιτόκιο για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, την αγορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών ρύπων ή την κάλυψη σπουδαστικών αναγκών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προγραμμάτων, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.nbg.gr, να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Πελατείας σας ή να επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματά μας.

close menu