Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός ελέγχου επιβατών από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια “συστήματος προελέγχου επιβατών (Advanced Passenger Information System- APIS)»  προχώρησε το υπ. Προστασίας του Πολίτη. Αντικείμενο του έργου, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ αποτελεί η ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος API (Advanced Passenger Information) προκειμένου να διενεργείται ο προέλεγχος επιβατών, που προέρχονται από αεροδρόμια χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας για τις συνοριακές Αρχές ελέγχου, το οποίο θα συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση του επιπέδου ασφαλείας, μέσω της αξιοποίησης των κατάλληλων πληροφοριών. Επίσης το έργο των αστυνομικών που ασκούν το διαβατηριακό έλεγχο θα διευκολυνθεί, καθώς τα στοιχεία API των επιβατών θα μπορούν να αντιπαραβάλλονται αυτοματοποιημένα στις διεθνείς και εθνικές βάσεις δεδομένων («Αναζητήσεις Ασφαλείας») και θα παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο έργο διεξήχθη την άνοιξη του 2018 και οδηγήθηκε σε ματαίωση τον Αύγουστο του 2020 καθώς αμφότερες οι προσφορές των εταιρειών που το διεκδικούσαν – Cosmos Business Systems και IKnowHow απορρίφθηκαν.

close menu