Έρευνα & Καινοτομία

Ώθηση για τις ερευνητικές Startups του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την συμφωνία με την ΕΕ

Η επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα «Horion Europe» αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ανοικοδόμηση της σχέσης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ μετά το Brexit

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ έδωσε το πράσινο φως για ένα σχέδιο συμφωνίας που επιτρέπει στη Βρετανία να ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Horizon Europe της ΕΕ μετά από δυόμισι χρόνια διαπραγματεύσεων μετά το Brexit.

Η κίνηση, η οποία έχει επανειλημμένα ζητηθεί από Startups και πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα τερματίσει μια παύση 32 μηνών κατά τη διάρκεια της οποίας η Βρετανία αποκλείστηκε από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επιστήμης και καινοτομίας της ΕΕ λόγω της διαμάχης μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών σχετικά με τους εμπορικούς κανόνες στη Βόρεια Ιρλανδία μετά το Brexit.

Η επιστροφή στο πρόγραμμα «Horizon Europe», το οποίο διαθέτει προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-27, αποτέλεσε βασική πηγή χρηματοδότησης στο παρελθόν για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς όπως η κβαντική υπολογιστική, η τεχνητή νοημοσύνη και το 5G.

Η επανένταξη στο πρόγραμμα σημαίνει ότι οι ερευνητές του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν και πάλι να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα «Horizon Europe» και δεδομένου ότι ο τρέχων κύκλος χρηματοδότησης διαρκεί έως το 2027, αναμένεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι σε θέση να συμμετάσχει πλήρως στο πρόγραμμα, μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη του επόμενου προγράμματος-πλαισίου, «Horizon Europe 2028-2034»

Συμπερασματικά, η επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Horizon Europe αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τις Startups και τα πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία έπρεπε να αγωνιστούν για εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης μετά τον αποκλεισμό τους τον Ιανουάριο του 2020.

close menu