Ηλεκτροκίνηση

Έρευνα της ΕΕ για τα επιδοτούμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα

Η έρευνα θα εξετάσει τις πιθανές συνέπειες των μέτρων στους εισαγωγείς, τους χρήστες και τους καταναλωτές ηλεκτρικών οχημάτων στην ΕΕ

Έρευνα για τις επιδοτήσεις για εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία (BEV) από την Κίνα ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η έρευνα θα καθορίσει πρώτα αν οι αλυσίδες αξίας των BEV στην Κίνα επωφελούνται από παράνομες επιδοτήσεις και αν οι επιδοτήσεις αυτές προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν οικονομική ζημία στους παραγωγούς BEV της ΕΕ. Εάν και τα δύο αποδειχθούν αληθή, η έρευνα θα εξετάσει τις πιθανές συνέπειες και τον αντίκτυπο των μέτρων στους εισαγωγείς, τους χρήστες και τους καταναλωτές ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία στην ΕΕ. Με βάση τα πορίσματα της έρευνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθορίσει αν είναι προς το συμφέρον της ΕΕ να αποκαταστήσει τις επιπτώσεις των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που διαπιστώθηκαν με την επιβολή δασμών κατά των επιδοτήσεων στις εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία από την Κίνα.

Η έρευνα, την οποία ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στις 13 Σεπτεμβρίου, θα ακολουθήσει αυστηρές νομικές διαδικασίες, επιτρέποντας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της κινεζικής κυβέρνησης και των εταιρειών/εξαγωγέων, να υποβάλουν τις παρατηρήσεις, τα αποδεικτικά στοιχεία και τα επιχειρήματά τους.

Η φον ντερ Λάιεν, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο τομέας των ηλεκτρικών οχημάτων διαθέτει τεράστιες δυνατότητες για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και την ηγετική θέση της πράσινης βιομηχανίας. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων της ΕΕ και οι συναφείς τομείς επενδύουν ήδη και καινοτομούν για να αναπτύξουν πλήρως αυτό το δυναμικό. Όπου βρίσκουμε ενδείξεις ότι οι προσπάθειές τους παρεμποδίζονται από στρεβλώσεις της αγοράς και αθέμιτο ανταγωνισμό, θα δράσουμε αποφασιστικά. Και θα το κάνουμε αυτό με πλήρη σεβασμό των ενωσιακών και διεθνών υποχρεώσεών μας – διότι η Ευρώπη παίζει με τους κανόνες, εντός των συνόρων της και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η έρευνα κατά των επιδοτήσεων θα είναι διεξοδική, δίκαιη και βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα».

Η Κομισιόν ξεκίνησε την έρευνα αυτή αυτεπάγγελτα, αφού συγκέντρωσε επαρκή στοιχεία ότι η πρόσφατη αύξηση των εισαγωγών ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα στην ΕΕ σε χαμηλές τιμές και με επιδοτήσεις αποτελούσε οικονομική απειλή για τη βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων της ΕΕ.

Αν και δεν υποβλήθηκε επίσημη καταγγελία από τη βιομηχανία της ΕΕ για την έναρξη της διαδικασίας, οι κανόνες της ΕΕ κατά των επιδοτήσεων προβλέπουν ότι η βιομηχανία της ΕΕ καλείται να συνεργαστεί στην αυτεπάγγελτη έρευνα.

Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις των κανόνων της ΕΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με την κινεζική κυβέρνηση πριν από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την έναρξη της διαδικασίας.

Η ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας που δημοσιεύθηκε σήμερα συνοψίζει τους ισχυρισμούς και εξηγεί τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να διαπιστωθεί η πιθανή ύπαρξη επιδοτήσεων που συνιστούν απειλή για τον κλάδο παραγωγής της ΕΕ.

Η έρευνα θα ολοκληρωθεί εντός 13 μηνών το πολύ από την έναρξη. Εάν δικαιολογείται νομικά, τυχόν προσωρινοί δασμοί κατά των επιδοτήσεων μπορούν να επιβληθούν έως 9 μήνες μετά την έναρξη της έρευνας, ενώ τυχόν οριστικά μέτρα θα επιβληθούν έως 4 μήνες αργότερα ή εντός 13 μηνών από την έναρξη της έρευνας.

close menu