Οικονομία

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Στα τρία χρόνια η παραγραφή φορολογικών υποθέσεων

Στα τρία χρόνια, από πέντε, μειώνεται ο χρόνος παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων για τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες που εκδίδουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τα τιμολόγιά τους, τα οποία διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Παράλληλα, για τις ανωτέρω επιχειρήσεις μειώνεται στο μισό ο χρόνος επιστροφής του ΦΠΑ, ενώ προβλέπονται αποσβέσεις στο 100% για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού. Οι ανωτέρω αλλαγές περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή.

Επί της ουσίας, όπως αναφέρει το Powergame το υπουργείο Οικονομικών επεκτείνει για ακόμα ένα έτος τα φορολογικά κίνητρα που προβλέπονται για τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές τους, που ακόμη δεν είναι ευρέως διαδεδομένη. Η παράταση-επέκταση γίνεται, όπως τονίζεται στην έκθεση του υπουργείου Οικονομικών, καθώς «οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, που είχαν αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, αποτέλεσαν τροχοπέδη για την ομαλή μετάβαση στην αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω των υπηρεσιών παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων με τη χορήγηση ευεργετημάτων της ισχύουσας διάταξης».

Σύμφωνα με νέα διάταξη, επεκτείνονται και για το φορολογικό έτος 2023 τα κίνητρα που παρέχονται με το άρθρο 71ΣΤ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προκειμένου οι οντότητες να επιλέξουν την αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τη χρήση των υπηρεσιών παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων. Ειδικότερα, για το έτος 2023 επιμηκύνεται ο παρεχόμενος χρόνος για την εξοικείωση των οντοτήτων με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και προσδιορίζεται ως καταληκτικός χρόνος υπαγωγής για το έτος αυτό η 30ή Ιουνίου 2023. Όσοι επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση έχουν περαιτέρω οφέλη, όπως:

  • Μειώνεται στα τρία χρόνια ο χρόνος παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν ως τρόπο έκδοσης των παραστατικών τους την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων και σε τέσσερα για τον λήπτη. Αυτό σημαίνει ότι το δικαίωμα του Δημοσίου να διενεργήσει έλεγχο περιορίζεται στα τρία ή τέσσερα έτη, από πέντε που ισχύουν για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.
  • Αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
  • Προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Ορίζεται σε σαράντα πέντε ημέρες η προθεσμία σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Εν τω μεταξύ, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις και οι προθεσμίες αναβάθμισης για τις περίπου 300.000 εν λειτουργία Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ) και ΑΔΗΜΕ (Αυτόνομες Δημοσιονομικές Μονάδες Επεξεργασίας). Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, οι υφιστάμενες εν λειτουργία ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ θα μπορούν να διασυνδέονται με τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών (EFT/POS), προκειμένου να μεταδίδουν σε αυτό το ποσό πληρωμής με κάρτα και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η έκδοση της σχετικής απόδειξης.

Για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 100.000 ευρώ, ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της αναβάθμισης ορίζεται η 30ή/6/2023, ενώ για τις επιχειρήσεις που ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τις 100.000€, ορίζεται η 31η/07/2023.

TAGS:

close menu