Τεχνολογίες

Η HPE δίνει ώθηση στον Data-Driven ψηφιακό μετασχηματισμό με νέα προϊόντα και συνεργασίες για το λογισμικό HPE Ezmeral

Η Hewlett Packard Enterprise (HPE) ανακοίνωσε τις εξελίξεις στο χαρτοφυλάκιο του λογισμικού HPE Ezmeral, με νέα προϊόντα και συνεργασίες που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους οργανισμούς να έχουν ενιαία, edge to cloud πρόσβαση σε δεδομένα για να δώσουν ώθηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Ταυτόχρονα, το χαρτοφυλάκιο HPE Ezmeral παρέχει στους πελάτες μια υβριδική, end-to-end πλατφόρμα cloud analytics, που βελτιώνει την ποιότητα, την επαναληψιμότητα, την απόδοση και την αποτελεσματικότητα για AI / ML, analytics και data-intensive workloads. Οι νέες ενημερώσεις περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

  • HPE Ezmeral Data Fabric – Τώρα διατίθεται ως αυτόνομη προσφορά – επιπλέον της ήδη διαθέσιμης έκδοσης η οποία είναι ενσωματωμένη στα HPE Ezmeral Container Platform και HPE Ezmeral Machine Learning Operations (ML Ops). Το HPE Ezmeral Data Fabric είναι μία πλατφόρμα μόνιμης αποθήκευσης δεδομένων ικανή να εξυπηρετήσει ολόκληρο τον κύκλο ζωής μοντέλων μηχανικής εκμάθησης σε περιβάλλοντα εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, public cloud, hybrid cloud και στο άκρο.
  • Ένα νέο πρόγραμμα HPE Ezmeral Technology Ecosystem, το οποίο περιλαμβάνει κορυφαίους ISV της αγοράς όπως οι Dataiku, MinIO, H2O.AI, Rapt.AI, Run: AI, Sysdig και Unravel, που έχουν πιστοποιήσει τις εφαρμογές τους για το HPE Ezmeral, επιτρέποντας στους πελάτες να δημιουργήσουν ταχύτερα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα analytics.
  • Το νέο HPE Ezmeral Marketplace – που περιέχει λογισμικό κορυφαίων ISV καθώς και λογισμικό ανοιχτού κώδικα, όπως το Apache Spark, το Tensorflow κ.α. σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν τα workloads τους ώστε αυτά να είναι cloud-native – είναι τώρα διαθέσιμο.

Το χαρτοφυλάκιο λογισμικού HPE Ezmeral είναι μια ειδικά σχεδιασμένη hybrid cloud πλατφόρμα για data science και analytics workloads για επιχειρήσεις, ώστε αυτές να δημιουργήσουν, να επιταχύνουν και να επεκτείνουν την ανάλυση δεδομένων τους. Αποτελείται από μία πλήρως ενορχηστρωμένη container πλατφόρμα Kubernetes με ενσωματωμένο μόνιμο storage layer και ML Ops για data science workflows. Το χαρτοφυλάκιο HPE Ezmeral διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην edge-to-cloud platform-as-a-service στρατηγική της HPE. Σε συνδυασμό με τις cloud υπηρεσίες HPE GreenLake, οι οποίες παρέχουν μια ευέλικτη, χαμηλότερου κόστους και συνεπή εμπειρία cloud παντού, οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το HPE Ezmeral για γρήγορο μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό όλων των εφαρμογών και των δεδομένων τους, καθώς και των analytic workloads τους, χάρη στο μοντέλο as-a-service.

Η πλατφόρμα HPE Ezmeral Container Platform και το HPE Ezmeral ML Ops είναι τώρα διαθέσιμα ως cloud υπηρεσίες μέσω του HPE GreenLake, ενώ στο μέλλον η HPE σχεδιάζει να προσφέρει και το HPE Ezmeral Data Fabric ως υπηρεσία HPE GreenLake. Το HPE Ezmeral Data Fabric λειτουργεί ως μόνιμο σύστημα αποθήκευσης δεδομένων και τώρα διατίθεται ξεχωριστά ως ένα software-defined, επεκτάσιμο data store, βελτιστοποιημένο για δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων. Μπορεί να εκτείνεται σε πολλαπλά edge sites, clouds και υβριδικά περιβάλλοντα και η διαχείρισή του πραγματοποιείται με τη χρήση ενός instance που είναι προσβάσιμο μέσω ενός παγκόσμιου namespace. Οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν μια ενοποιημένη δεξαμενή δεδομένων προς πρόσβαση και χρήση από data scientists, προγραμματιστές και μηχανικούς πληροφορικής (IT) και, ελέγχοντας τον τρόπο που τα δεδομένα χρησιμοποιούνται και μοιράζονται, να θέσουν τα θεμέλια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που θα αναπτύσσεται μαζί με την επιχείρηση, φτάνοντας σε νέες πηγές δεδομένων και σε νέες κλίμακες.

Διαθεσιμότητα και επιπλέον πληροφορίες
Το HPE Ezmeral Data Fabric διατίθεται ως συνδρομητική άδεια χρήσης λογισμικού για εκτέλεση σε οποιαδήποτε υποδομή ή δημόσιο cloud. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το HPE Ezmeral, επισκεφθείτε τη διεύθυνση hpe.com/ezmeral.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από το HPE Emerald στα νέα HPE Ezmeral: Uncut blogs: New way to tame your data giant: HPE Ezmeral Data Fabric’s distributed file system και HPE announces the HPE Ezmeral Marketplace, a collaborative one-stop shop.

close menu