Χρηματοδοτήσεις

Τράπεζα Πειραιώς: Τη δεύτερη δόση ύψους 200 εκατ. ενέκρινε το Ταμείο Ανάκαμψης

Τη δεύτερη δόση ύψους 200 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς ενέκρινε το Ταμείο Ανάκαμψης, μετά την επιτυχή απορρόφηση των αρχικών κεφαλαίων που της είχαν διατεθεί, βάσει της Επιχειρησιακής Συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη στήριξη της Τράπεζας Πειραιώς στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με αναπτυξιακό όραμα, εξωστρεφή χαρακτήρα και καινοτόμα επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο των βασικών πυλώνων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Για την υποστήριξη των δράσεων του Ταμείου, η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία για την άμεση αξιολόγηση και υλοποίηση των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου και στην ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών της εθνικής μας οικονομίας, με σαφές αποτύπωμα στην Πράσινη Μετάβαση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων της χώρας.

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του Ταμείου Ανάκαμψης προχώρησε στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους 468 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό εξωστρεφών μεταποιητικών επιχειρήσεων, την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων στον κλάδο του Τουρισμού, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό επιχειρηματικών υποδομών στην ακτοπλοΐα, καθώς και την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι επενδύσεις υλοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, με έμφαση στην περιφέρεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει δρομολογήσει τη χρηματοδότηση μεγάλου αριθμού επενδυτικών σχεδίων, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύσεων που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και στηρίζουν την εξωστρέφεια και τον ψηφιακό χαρακτήρα του επιχειρείν, φιλοδοξώντας στην άμεση απορρόφηση των €200 εκατ. της δεύτερης δόσης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ευρωπαϊκούς πόρους ύψους σχεδόν 30,5 δισ. για την περίοδο 2021-2026
Σημειώνεται ότι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η χώρα έχει εξασφαλίσει για την περίοδο 2021-2026 ευρωπαϊκούς πόρους ύψους σχεδόν €30,5 δισ., εκ των οποίων τα €11,7 δισ. αφορούν σε δανειακές χρηματοδοτήσεις. Μέσω των δανείων του ΤΑΑ, μπορούν να χρηματοδοτηθούν επιλέξιμες επενδύσεις στους εξής πυλώνες:

• Πράσινη μετάβαση.
• Ψηφιακό μετασχηματισμό.
• Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη.
• Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων.
• Εξωστρέφεια.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της στην ενότητα «Αναπτυξιακή Τραπεζική».

close menu