Τράπεζες

Η HDB μέλος του επενδυτικού «κλαμπ» των 20 πλέον ανεπτυγμένων χωρών

Tο D20-LTIC αποτελείται από 18 μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και θεσμικούς επενδυτές από όλο τον κόσμο, προερχόμενα κυρίως από χώρες της G20, τα οποία και αντιπροσωπεύουν συνολικό ισολογισμό 5,4 τρις. δολαρίων. Ο στόχος του συλλόγου είναι η ενίσχυση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην ΕΕ αλλά και παγκοσμίως.

Οι συμμετέχοντες αποσκοπούν στην ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας για την βελτίωση της επενδυτικής τους συμπεριφοράς και δραστηριότητας προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη των χωρών τους.

Τα μέλη τους έχουν ως δραστηριότητα την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και την υποστήριξη βιώσιμων επενδύσεων, ιδιαίτερα σε υποδομές και σε σχήματα ΣΔΙΤ, που στοχεύουν στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας στη κοινωνία.

Αυτό σημαίνει ότι η ΕΑΤ θα έχει τη δυνατότητα να γίνει κοινωνός πληθώρας τεχνοτροπιών που προέρχονται από διαφορετικά γεωπολιτικά συστήματα, αυξάνοντας έτσι την ικανότητα της να υλοποιεί επενδυτικά σχήματα.

Έτσι, το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΑΤ θα διευρυνθεί καθώς θα έχει στην διάθεσή της ένα ευρύτερο επίπεδο κατανόησης σχετικά με περισσότερα τμήματα της αγοράς.

close menu