Έργα - Διαγωνισμοί

Η ΑΑΔΕ ανοίγει την πληρωμή φόρων με κάρτες του εξωτερικού

Την δυνατότητα πληρωμής των φορολογικών τους υποχρεώσεων με κάρτες ξένων τραπεζών δίνει η ΑΑΔΕ σε Έλληνες φορολογούμενους που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό ή έχουν μεταφέρει την φορολογική τους έδρα εκτός Ελλάδας.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η ΑΑΔΕ προχώρησε στην διενέργεια διαγωνισμού για την υλοποίηση συστήματος αποδοχής ξένων καρτών στο δίκτυο EFT/POS της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και e-POS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το μέτρο θα ενεργοποιηθεί έως το τέλος του έτους.

Αντικείμενο του διαγωνισμού, είναι η σύναψη σύμβασης μεταξύ της ΑΑΔΕ και νομίμως αδειοδοτημένου φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος θα αποδέχεται και θα εκκαθαρίζει για λογαριασμό της ΑΑΔΕ, συναλλαγές με τη χρήση καρτών έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξυπηρετούν τις κάρτες που φέρουν τα σήματα των διεθνών οργανισμών κάρτας Visa και Mastercard. Προαιρετικά θα εξυπηρετούν τις κάρτες που φέρουν τα σήματα των διεθνών οργανισμών Diners, American Express και China Union Pay, για τις οποίες θα ισχύει το ύψος προμήθειας των υποχρεωτικών καρτών.

Ενδεικτικό της διευκόλυνσης για τους φορολογούμενους που ζουν στο εξωτερικό είναι πως σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ περισσότερα από 140.000 φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στις ΗΠΑ, έχουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και πληρώνουν στην Ελλάδα φόρους ακίνητης περιουσίας και εισοδήματος άνω των 74 εκατ. ετησίως.

Σήμερα, η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με την ΔΙΑΣ αποδέχεται συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί από φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα και διαθέτει δίκτυο 265 εγκατεστημένων POS σε εφορίες και τελωνεία. Το δίκτυο αυτό ενδέχεται να τροποποιηθεί με την κατάργηση ή την προσθήκη νέων σταθερών τερματικών ή μετακινούμενων σημείων με τη χρήση φορητών συσκευών.

close menu