Υπηρεσίες

Η SIA λανσάρει την blockchain υποδομή για την νέα εφαρμογή «Spunta Banca DLT» της Ιταλικής Ένωσης Τραπεζών

Η SIA λανσάρει την blockchain υποδομή για την έναρξη της λειτουργίας της εφαρμογής «Spunta Banca DLT», μια πρωτοβουλία της Ιταλικής Ένωσης Τραπεζών (ABI) την οποία συντονίζει το ABI Lab, επιτρέποντας τον διακανονισμό αμοιβαίων λογαριασμών μεταξύ ιταλικών τραπεζών με την χρήση Τεχνολογίας Κατανεμημένου Καθολικού (Distributed Ledger Technology).

Οι τεχνικές δοκιμές έχουν ήδη ολοκληρωθεί επιτυχώς (πάνω από 7 εκατομμύρια συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο) και το εν λόγω project είναι πλέον έτοιμο για την φάση παραγωγής. Ήδη μέχρι σήμερα, μια πρώτη ομάδα 32 τραπεζών έχει ψηφιοποιήσει – χάρη στην τεχνολογία blockchain – όλο το εύρος της διαδικασίας διακανονισμού των ροών συναλλαγών από τις οποίες προκύπτουν οι λογιστικές εγγραφές στους αμοιβαίους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ιταλία, ενώ έχει ψηφιοποιηθεί επίσης και η διαδικασία διαχείρισης των συναλλαγών που είναι σε εκκρεμότητα. Επιπλέον 23 τράπεζες αναμένεται να ξεκινήσουν την διαδικασία μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ ένα τρίτο κύμα είναι προγραμματισμένο για τον Οκτώβριο του 2020.

Η εφαρμογή «Spunta Banca DLT» βασίζεται στο SIAchain, την τεχνολογική υποδομή που δημιούργησε η SIA, η οποία επιτρέπει σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα, σε εταιρείες και σε δημόσιους φορείς να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν καινοτόμες εφαρμογές βασισμένες στην τεχνολογία blockchain, με έναν ασφαλή και προστατευμένο τρόπο.
Στην Ευρώπη, η εν λόγω υποδομή αξιοποιεί τους περίπου 580 κόμβους του SIAnet – του υψηλής ταχύτητας και χαμηλού χρόνου απόκρισης δικτύου οπτικών ινών, συνολικού μήκους 208.000 χιλιομέτρων

Πέρα από την SIA, το εν λόγω project της ABI και του ABI Lab, υποστηρίχθηκε και από τους τεχνολογικούς συνεργάτες NTT DATA και R3 με την πλατφόρμα Corda Enterprise.

Daniele Savarè, Διευθυντής Καινοτομίας και Επιχειρηματικών Λύσεων της SIA

«Με την υλοποίηση του blockchain έργου της ABI, η SIA επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως βασικός τεχνολογικός συνεργάτης για την ανάπτυξη και υποστήριξη καινοτόμων πρωτοβουλιών, ιδιαίτερα πολύπλοκων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση και ασφάλεια. Δημιουργήσαμε μια blockchain υποδομή για ολόκληρο τον ιταλικό τραπεζικό κλάδο και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε πιο εύκολα και πιο άμεσα να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία αυτή και για άλλες χρήσεις. Η εφαρμογή Spunta Banca DLT μπορεί λοιπόν να αποτελέσει προπομπό μιας σειράς επιπλέον συστημικών έργων για τον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό κλάδο σε Ιταλία και Ευρώπη» σχολίασε ο κ. Daniele Savarè, Διευθυντής Καινοτομίας και Επιχειρηματικών Λύσεων της SIA.

close menu