Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός εύρεσης συμβούλου για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ από την ΚτΠ έναντι 270,4 χιλ. ευρώ

Στην διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υποέργο «Παρακολούθηση, ποιοτικός έλεγχος, υποστήριξη υλοποίησης και συνδρομή στην παραλαβή καλωδιακών συστημάτων του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών ΕΔΤ», του έργου «Δράσεις επέκτασης και υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το έργο, με προϋπολογισμό 270,4 χιλ. ευρώ αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την αποτελεσματική επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΚτΠ στα αντικείμενα δομημένης καλωδίωσης τόσο του Δικτύου Δημόσιου Τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ όσο και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του Δημοσίου χρειαστεί (Εθνικό Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών – ΕΔΤ). Στο έργο αυτό πραγματοποιείται το μεγαλύτερο έργο ενδοκτηριακών καλωδιακών υποδομών στην Ελλάδα και απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η άψογη εγκατάσταση και η λειτουργία της υποδομής αυτής, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση υφιστάμενων καλωδιακών υποδομών και συστημάτων, για την απρόσκοπτη λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού και των εφαρμογών. Απαιτείται η καταγραφή και τήρηση αρχείων μετρήσεων, πιστοποιήσεων και πληροφοριών που θα επιτρέψουν στην ΚτΠ και τους φορείς να έχουν πλήρη γνώση των καλωδιακών υποδομών και της κατάστασης ως ένα εργαλείο λήψης μελλοντικών αποφάσεων και εξοικονόμησης πόρων.

Έργα - Διαγωνισμοί

close menu