Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός 3,2 εκατ. ευρώ για ΙοΤ από την Περιφέρεια Αττικής

Σε ανοιχτό διαγωνισμό για την εγκατάσταση ευφυούς συστήματος και ολοκληρωμένης πλατφόρμας έξυπνης πόλης διασυνδεδεμένων συστημάτων ΙοΤ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3,2 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας «Έξυπνη Πόλη» που θα περιλαμβάνει:

  • Διασύνδεση του συστήματος διαχείρισης του οδοφωτισμού LED με την πλατφόρμα «Έξυπνη Πόλη».
  • Σύστημα διαχείρισης του στόλου των συμβατικών οχημάτων της Περιφέρειας Αττικής.
  • Σύστημα έξυπνων σταθμών πληροφόρησης «Info-kiosk».
  • Σύστημα έξυπνων σταθμών πληροφόρησης «παγκάκι».
  • Σύστημα φόρτισης υβριδικής μονάδας ηλεκτροκίνητων οχημάτων με φωτοβολταϊκό πάνελ.

Σκοπός της σύμβασης είναι η πλατφόρμα να συνδέει, αφενός, όλες τις υπό ανάπτυξη εφαρμογές έξυπνης πόλης για να διαλειτουργούν κάτω από ένα ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον, αφετέρου να συνδέει τα δεδομένα από ετερογενή συστήματα παρακολούθησης πληροφοριών και αισθητήρων.

close menu