Τράπεζες

Αυξημένη η επισκεψιμότητα στην πύλη ανοιχτών δεδομένων της Τράπεζας της Ελλάδος

Τρία χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε η πύλη ανοιχτών δεδομένων (open data portal) της Τράπεζας της Ελλάδος, μέσω της οποίας διατίθενται στους ερευνητές και στο ευρύ κοινό στατιστικά σύνολα δεδομένων, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτά, την επίτευξη υψηλότερης διαλειτουργικότητας και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Τα στοιχεία διατίθενται σε μορφή που επιτρέπει την άμεση ανάγνωση και επεξεργασία τους τόσο από τους επισκέπτες της πύλης δεδομένων όσο και από μηχανές αναζήτησης (bots). Η συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση των δεδομένων πραγματοποιούνται βάσει διεθνών προτύπων για ανοιχτά δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της πύλης δεδομένων αποτέλεσε η πιστοποίησή της με το Silver Certificate από το Open Data Institute.

Με την έναρξη λειτουργίας της πύλης ανοιχτών δεδομένων, τον Ιούλιο του 2018, η Τράπεζα της Ελλάδος έγινε από τις πρώτες κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως που διαθέτουν στοιχεία με αυτόν τον τρόπο. Στον τέταρτο χρόνο λειτουργίας της, η πύλη ανοιχτών δεδομένων συνεχίζει την ανοδική της πορεία σε όρους επισκεψιμότητας (αύξηση κατά 40% στις ετήσιες μοναδικές επισκέψεις και μεγαλύτερη του 100% στις λήψεις αρχείων μέσα στην τριετία), έχοντας αναβαθμίσει την τεχνολογική υποδομή της και εμπλουτιστεί με νέα σύνολα δεδομένων. Συνολικά διατίθενται 51 σύνολα δεδομένων με περισσότερα από 3.000 αρχεία σχετικά με μια πληθώρα θεμάτων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται νομισματικά μεγέθη, η αγορά ακινήτων, τα δημόσια οικονομικά, το ισοζύγιο πληρωμών, οι τράπεζες, οι τιμές του χρυσού κ.ά.

Στο προσεχές διάστημα η Τράπεζα της Ελλάδος, πέρα από τον διαρκή εμπλουτισμό των συνόλων δεδομένων της, θα διοργανώσει σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) ενημερωτικές ημερίδες και εκδηλώσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας της με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς, με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων της μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

close menu