Οικονομία

ΑΑΔΕ: Ξεκινάει η “μητέρα των μαχών” για το νέο TAXIS των 106 εκατ. ευρώ

Μετά από 27 χρόνια λειτουργίας, το Taxis γίνεται ολοκληρωτικά ψηφιακό, με στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους, τη συλλογή και καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων από τον ελεγκτικό μηχανισμό, την έγκαιρη συμμόρφωση των φορολογουμένων αλλά και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με τον διαγωνισμό που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ, το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. (TAXIS-TAXISNET-ELENXIS)» συνολικού προϋπολογισμού 106 εκατ. ευρώ (δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ), αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η αντικατάσταση των τριών βασικών συστημάτων φορολογίας της Αρχής (TAXIS, TAXISnet & ELENXIS) και παράλληλα ο επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός τους για την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους  συναλλασσόμενους, τη συλλογή και βέλτιστη αξιοποίηση των δεδομένων, την αντιμετώπιση των κινδύνων της μη συμμόρφωσης και της φοροδιαφυγής, την παροχή της δυνατότητας αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης εργασίας των στελεχών της Αρχής, καθώς και τη συμπίεση του διοικητικού κόστους. Παράλληλα, η επανεξέταση των υφιστάμενων επιχειρησιακών
διαδικασιών, έτσι ώστε αυτές να αναθεωρηθούν και να απλοποιηθούν.

Επιπλέον, πέρα από τον εκσυγχρονισμό του περιβάλλοντος ανάπτυξης, την υλοποίηση νέων λειτουργικοτήτων και λύσεων, και την ενσωμάτωση στο έργο νέων τεχνολογιών ανάπτυξης, το έργο στοχεύει στον ανασχεδιασμό και στην ενοποίηση των βάσεων δεδομένων, την προσαρμογή στις σημερινές δομές, στην απλούστευση των διαδικασιών αλλά και στο γενικότερο αίτημα πολιτών και επιχειρήσεων, που έγκειται στη παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών από την ΑΑΔΕ βάσει του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας της ΑΑΔΕ (taxis-taxisnet-elenxis) προβλέπει:

 • την πλήρη καταγραφή του εισοδηματικού και περιουσιακού προφίλ των φορολογουμένων με τη δημιουργία ψηφιακού φακέλου για κάθε φορολογούμενο,
 • την αναβάθμιση και ενίσχυση των ελεγκτικών εργαλείων,
 • τη διεύρυνση και αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων,
 • την παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης, την καλύτερη ενημέρωση των φορολογουμένων
 • και την επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, θα συμβάλει στην εκπλήρωση μιας δέσμης στόχων όπως:

 • Στον επιχειρησιακό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της ΑΑΔΕ.
 • Στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους.
 • Στη μείωση των περιπτώσεων φοροδιαφυγής και μη συμμόρφωσης και στη βελτιστοποίηση της είσπραξης δημοσίων εσόδων.
 • Στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εργασία των στελεχών της Αρχής.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι βασικές δράσεις του νέου Taxis περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Ψηφιακό φάκελο φορολογουμένου. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ηλεκτρονικές, θα ψηφιοποιηθούν πλήρως και θα είναι διαθέσιμες χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία του φορολογουμένου. Μέσα από τον ψηφιακό φάκελο θα ενημερώνονται οι φορολογούμενοι για την πορεία των υποθέσεών τους συνολικά. Μέχρι σήμερα οι εφοριακοί πρέπει να συλλέξουν τα στοιχεία των φορολογουμένων από τα διάφορα υποσυστήματα που υπάρχουν. Δηλαδή ο ελεγκτής πρέπει να ανοίξει άλλη εφαρμογή για το εισόδημα, άλλη για τα ακίνητα και άλλη για τον ΦΠΑ. Επίσης, η πληροφορία που θα έχουν τόσο οι ελεγκτές όσο και οι φορολογούμενοι θα περιλαμβάνει και τον ψηφιοποιημένο φάκελο του φορολογουμένου που σήμερα βρίσκεται σε έγχαρτη μορφή στα αρχεία των κατά τόπους εφοριών.
 2. «Once Only». Η αρχή «μόνον άπαξ», σύμφωνα με την οποία πολίτες και επιχειρήσεις θα εισάγουν μόνο μια φορά τα στοιχεία τους στις συναλλαγές τους, στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση των φυσικών και των νομικών προσώπων, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη διαλειτουργικότητας για όλο τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις.
 3. Online διασύνδεση με τρίτα ηλεκτρονικά συστήματα. Θα ενισχυθεί η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα, όπως ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ταμειακών μηχανών, τράπεζες κ.λπ., με στόχο τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του εμπορίου και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.
 4. Προφίλ φορολογουμένου – ανάλυση συμπεριφορών. Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης θα αξιοποιηθούν εργαλεία δημιουργίας προφίλ φορολογουμένων και υποθέσεων, μέθοδοι αποτίμησης κινδύνου, και ανάλυσης συμπεριφορών, εκτεταμένες διασταυρώσεις, διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων με τρίτους φορείς καθώς και με άλλες χώρες.
 5. Κατάργηση χωρικής αρμοδιότητας. Θα καταργηθεί η γεωγραφική διάσταση (χωρική αρμοδιότητα) παρέχοντας ευελιξία κατά την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Επίσης, μέσω αναδιοργάνωσης, θα «κεντρικοποιηθούν» οι φορολογικές λειτουργίες στο σύνολό τους, και της είσπραξης οφειλών περιλαμβάνοντας αναθέσεις εργασιών σε επίπεδο υπαλλήλου και διαχειρίσεις ροών διαδικασιών με εποπτεία από «άκρο σε άκρο» των υποθέσεων. Δηλαδή ένας εφοριακός από τη Μυτιλήνη θα μπορεί να ασχοληθεί με μια υπόθεση που αφορά φορολογούμενο στην Αθήνα.
 6. Νέα ελεγκτικά κέντρα. Θα υποστηριχθεί με πληροφοριακές υποδομές η δημιουργία ελεγκτικών κέντρων σε γεωγραφικό – περιφερειακό επίπεδο. Θα αξιοποιηθούν μέθοδοι διαστρωμάτωσης κινδύνου και αξιολόγησης υποθέσεων καθώς και μηχανισμοί υποδοχής καταγγελιών για φορολογικές παραβάσεις, και θα υποστηριχθεί ο επιτόπιος έλεγχος με πληροφοριακές υποδομές.
close menu