Τεχνολογίες

Ποσό 4 δισ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας

Η Επιτροπή αύξησε το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων και διπλασίασε τον προϋπολογισμό για κατασκευαστικά έργα καθαρής τεχνολογίας, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Το ποσό των 4 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ευρώπη για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών απαλλαγμένων από ανθρακούχες εκπομπές. Πρόκειται για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Ταμείου Καινοτομίας για το 2023, που προκήρυξε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πρόσκληση χρηματοδοτείται από τα έσοδα του συστήματος εμπορίας εκπομπών της Ε.Ε. (ΣΕΔΕ της ΕΕ), γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της τιμολόγησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την πράσινη μετάβαση. Η Επιτροπή αύξησε το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων και διπλασίασε τον προϋπολογισμό για κατασκευαστικά έργα καθαρής τεχνολογίας, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Αναλυτικά, διατίθενται 1,4 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγικής ικανότητας, της τεχνολογικής υπεροχής και της ανθεκτικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού στην Ευρώπη. Οι ανάδοχοι των έργων μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης στο πλαίσιο πέντε κεφαλαίων με διακριτές απαιτήσεις προϋπολογισμού και κεφαλαιουχικών δαπανών:

– Γενική απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές (μεγάλης κλίμακας) – διατίθενται 1,7 δισ. ευρώ για έργα με κεφαλαιουχικές δαπάνες άνω των 100 εκατ. ευρώ.

– Γενική απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές (μεσαίας κλίμακας) – διατίθενται 500 δισ. ευρώ για έργα με κεφαλαιουχικές δαπάνες από 20 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. ευρώ

– Γενική απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές (μικρής κλίμακας) – διατίθενται 200 δισ. ευρώ για έργα με κεφαλαιουχικές δαπάνες από 2,5 εκατ. ευρώ έως 20 εκατ. ευρώ

Παραγωγή καθαρών τεχνολογιών

Για την παραγωγή καθαρών τεχνολογιών διατίθενται 1,4 δισ. ευρώ σε έργα με κεφαλαιουχικές δαπάνες άνω των 2,5 εκατ. ευρώ, που επικεντρώνονται στην παραγωγή κατασκευαστικών στοιχείων για την ανανεώσιμη ενέργεια, την αποθήκευση ενέργειας, τις αντλίες θερμότητας και την παραγωγή υδρογόνου.

Στο μεταξύ, διατίθενται 200 εκατ. ευρώ για έργα με κεφαλαιουχικές δαπάνες άνω των 2,5 εκατ. ευρώ, που επικεντρώνονται στη ριζική μείωση των ανθρακούχων εκπομπών.

Τα έργα θα αξιολογούνται με βάση τις δυνατότητες μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προσφέρουν, τον βαθμό καινοτομίας, την ωριμότητα, τη δυνατότητα αναπαραγωγής τους και την οικονομική αποδοτικότητά τους. Το Ταμείο Καινοτομίας μπορεί να καλύψει έως και το 60% των σχετικών δαπανών ενός έργου.

Τα έργα, που βρίσκονται εντός του ΕΟΧ, είναι επιλέξιμα για υποβολή αίτησης και μετά την πρόσφατη αναθεώρηση της οδηγίας για το ΣΕΔΕ της Ε.Ε., οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του Ταμείου Καινοτομίας είναι πλέον ανοικτές και στους τομείς της ναυτιλίας, των οδικών μεταφορών και των κτιρίων, πέραν από τις τεχνολογίες σε ενεργοβόρους τομείς (συμπεριλαμβανομένων των αερομεταφορών), των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή της αποθήκευσης ενέργειας.

Ελπιδοφόρα έργα, που δεν είναι επαρκώς ώριμα για επιχορήγηση ή δεν επιλέγονται για χρηματοδότηση λόγω χρηματοδοτικών περιορισμών, μπορούν να επωφεληθούν από την παροχή βοήθειας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την ανάπτυξη έργων.

Ταμείο Καινοτομίας
Με έσοδα από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ε.Ε. που εκτιμώνται σε 40 δισ. ευρώ μεταξύ 2020 και 2030, το Ταμείο Καινοτομίας αποσκοπεί στη δημιουργία οικονομικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές, ώστε να επενδύσουν σε τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών αιχμής. Το Ταμείο Καινοτομίας έχει ήδη χορηγήσει περίπου 6,5 δισ. ευρώ σε πάνω από 100 καινοτόμα έργα μέσω προηγούμενων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

close menu