Τηλεπικοινωνίες

OTE: Η Ε.Ε ενέκρινε την πώληση του 54% της Telekom Romania

Στην Orange Romania περνά το 54% που κατέχει ο ΟΤΕ στην Telekom Romania Communications (TKR), μετά από έγκριση που έδωσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, τέθηκε όρος βάσει του οποίου η ΤΚR πρέπει προηγουμένως να πουλήσει το 30% που κατέχει στην Telekom Romania Mobile Communications S.A. (TKRM).

Πάντως, δεδομένου ότι ο ΟΤΕ κατέχει το υπόλοιπο 70%, προτίθεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης, να αποκτήσει από την TKR, το 30% στην TKRM υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Η πώληση του 54% της TKR στην Orange Romania αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών μηνών, αφού εκπληρωθεί ο όρος που έθεσε η ΕΕ και πληρωθούν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Το καθαρό ποσό που θα λάβει ο ΟΤΕ από την εν λόγω συναλλαγή, μετά το κόστος απόκτησης του 30% της TKRM, τα έξοδα συναλλαγής και τις απαιτούμενες προσαρμογές, θα διανεμηθεί στους μετόχους του ΟΤΕ με τη μορφή έκτακτου μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Σημειώνεται ότι, στις 9 Νοεμβρίου 2020 το τίμημα για την πώληση του 100% της Telekom Romania συμφωνήθηκε σε 497 εκατ. και το αναλογούν στον ΟΤΕ ποσό με βάση το ποσοστό συμμετοχής του ανέρχεται σε 268 εκατ., εξαιρουμένων των ρευστών διαθεσίμων και του δανεισμού, ενώ υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως το καθαρό χρέος, το κεφάλαιο κίνησης και τυχόν λοιπές προσαρμογές πριν το κλείσιμο.

H TKR διαθέτει δίκτυο σταθερής που εξυπηρετεί περίπου 930.000 πελάτες ευρυζωνικών υπηρεσιών και 1,2 εκατ. συνδρομητές τηλεόρασης σε ολόκληρη τη χώρα.

close menu