Πληροφορική

Όμιλος Quest: Αύξηση πωλήσεων 18% στα 303,9 εκατ. ευρώ, στο πρώτο εξάμηνο 2020

Αυξημένες πωλήσεις κατά 18% παρουσίασε ο Όμιλος Quest στο πρώτο εξάμηνο 2020 οπότε και ανήλθαν στα 303,9 εκατ. ευρώ. Η λειτουργική κερδοφορία παρουσίασε αύξηση 6%. Τα προ φόρων κέρδη ΕΒΤ σημείωσαν αύξηση κατά 3% και τα καθαρά μετά φόρων κέρδη ΕΑΤ κατά 9%. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου (ταμειακά διαθέσιμα μείον δάνεια) διαμορφώθηκαν σε 18,4 εκατ. ευρώ, έναντι 24,7 εκατ. ευρώ στις 31/12/2019.

Οι επενδύσεις του ομίλου στο πρώτο εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε 6,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, η πλειονότητα των οποίων αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Τα προϊόντα πληροφορικής (εταιρείες: Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 παρουσίασαν διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+22%), ενώ αυξήθηκε και η προ φόρων κερδοφορία κατά 16% σε σχέση με το 2019. Η περυσινή αντίστοιχη περίοδος είχε επηρεαστεί θετικά κατά 1,4 εκατ. ευρώ, λόγω αντιστροφής παλαιότερων έκτακτων προβλέψεων. Αφαιρουμένης της εν λόγω έκτακτης θετικής επίδρασης στα περυσινά αποτελέσματα, η φετινή κερδοφορία ΕΒΤ της δραστηριότητας έχει υπερδιπλασιαστεί.

Στις υπηρεσίες πληροφορικής (όμιλος Uni Systems) σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+15%), αλλά και σημαντική βελτίωση στην προ φόρων κερδοφορία (+27%), η οποία οφείλεται στη βελτίωση των χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων αλλά και στην αποδοτικότερη λειτουργία της εταιρείας.

Στις ταχυδρομικές υπηρεσίες (ACS – Courier) υπήρξε βελτίωση στις πωλήσεις (+11%), η οποία όμως συνοδεύτηκε από μείωση της προ φόρων κερδοφορίας (-6%). Η εν λόγω μείωση οφείλεται σε έκτακτες δαπάνες (άνω του 1 εκατ. ευρώ) για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία Covid-19 κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 στις ηλεκτρονικές συναλλαγές (Cardlink)σημειώθηκε μείωση στις πωλήσεις (-1%) και στην προ φόρων κερδοφορία (-58%), που οφείλεται, τόσο στην επίδραση του lockdown, όσο και στην ανανέωση της συμφωνίας με τις τράπεζες, η οποία προβλέπει εκπτώσεις τζίρου για τα έτη 2018 – 2020, καθώς και μειωμένες τιμές στη νέα 5ετή διάρκειά της (2020 – 2024). Το ίδιο διάστημα, διπλασιάστηκαν τα μεγέθη της εταιρείας Quest Energy σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μετά την εξαγορά φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 13,5MW στη διάρκεια του 2019 και τις αρχές του 2020. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σήμερα σε 26,2 ΜW.

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας Quest Συμμετοχών κατά το πρώτο εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε 7,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με 6,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 6,4 εκατ. ευρώ έναντι 5,4 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 6,3 εκατ. ευρώ έναντι 5,4 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Τα έσοδα της μητρικής κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους 6,3 εκατ. ευρώ έναντι 5,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

close menu