Εξαγορές - Συγχωνεύσεις

Ολοκληρώθηκε η πώληση της Intracom Defence στην Israel Aerospace έναντι 60 εκατ. ευρώ

Η INTRACOM HOLDINGS, σε συνέχεια της από 09.05.2023 Ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης από τη θυγατρική της εταιρεία «INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l.» στην «ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES Ltd» (IAI), ποσοστού 90,91%, ήτοι 23.103.305 Ονομαστικών μετοχών της INTRACOM DEFENSE (IDE), σύμφωνα με τις προβλέψεις της από 09.05.2023 σχετικής δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών.

Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε € 60 εκατ.

close menu