Ψηφιακός Μετασχηματισμός

O “Ψηφιακός Φάκελος” βασικός πυλώνας στο πρόγραμμα μεταρρύθμισης της υγείας, αξίας 344,5 εκατ. ευρώ

Εν μέσω της πανδημικής κρίσης, η οποία έχει δοκιμάσει τα συστήματα υγείας της χώρας και με ανάγκη κατά το δυνατόν πιο επιτυχημένη διαχείρισή και αντιμετώπισή της, εντούτοις όμως καθώς το παρόν «τρέχει» προς το μέλλον, εκ προοιμίου γεννάται η απαίτηση για την ταυτόχρονη μετεξέλιξη αγορών, δομών, φορέων, λειτουργιών, πρακτικών, σκεπτικού και κουλτούρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, με γοργούς ρυθμούς δείχνει να προχωρά το πρόγραμμα για την Υγεία, στο πλαίσιο του συνολικότερου Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) «Next Generation EU – Ελλάδα 2.0», συνολικής αξίας 344,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα πρόγραμμα που στον «πυρήνα» του έχει μια… μύχια επιδίωξη-σκοπό: Να αλλάξει και δη αισθητά το περιεχόμενο της παροχής υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα.

Ψηφιακός Φάκελος και άλλες μεταρρυθμίσεις για την Υγεία

Το πρόγραμμα για τον τομέα της Υγείας αποτελείται από τέσσερις θεματικούς άξονες: Τον «Ψηφιακό φάκελο», που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του εθνικού ιατρικού φακέλου, συμπεριλαμβάνοντας τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, τα θεραπευτήρια, τα διαγνωστικά κέντρα και κάθε άλλη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Διαφοροποιητικός παράγοντάς του είναι η διαλειτουργικότητα, ενώ ο χρόνος υλοποίησης του εθνικού ιατρικού φακέλου, οφείλει να έχει συμβασιοποιηθεί εντός του α’ τριμήνου του 2022.

Δεύτερος άξονας είναι η αντιμετώπιση του καρκίνου, η οποία εισφέρει καινοτόμα χαρακτηριστικά και στοιχεία διεθνώς. Πρόκειται για μια ολιστικής προσέγγισης σχέδιο, που στηρίζεται στην δημιουργία ενός σύγχρονου εθνικού μητρώου για τον καρκίνο, που θα λειτουργεί ως ένας μικρός ογκολογικός φάκελος για ολόκληρη την χώρα. Την ίδια στιγμή, θα αναπτυχθεί ένα σύστημα στο οποίο θα συμμετέχουν μέχρι και 12 νοσοκομεία, που θα συνδράμουν καινοτόμες τεχνολογίες, λύσεις και υποδομές, συστήματα χημειοθεραπείας, προσαρμογή σε πρωτόκολλα κ.ά.

Το πλέον θεμελιώδους σημασίας τμήμα του προγράμματος RRF για την Υγεία σχετίζεται με τα ίδια τα νοσοκομεία, καθώς θα πρέπει να θεμελιωθούν τα ιατρικά πληροφοριακά συστήματα, να προδιαγραφούν, υλοποιηθούν και αξιοποιηθούν οι ιατρικοί φάκελοι, καθώς επίσης και να εκσυγχρονιστούν εκ βάθρων η συνολική πληροφοριακή υποδομή των νοσοκομείων. Έργα για τα οποία έχει προϋπολογιστεί το μεγαλύτερο τμήμα του συνολικού προϋπολογισμού των 344,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Όσο για τον τέταρτο άξονα, αυτός αφορά στην τηλεϊατρική. Για την ακρίβεια, πρόκειται για μια επέκταση του εθνικού δικτύου τηλεϊατρικής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας σε ολόκληρη τη χώρα, με την προσθήκη επιπλέον υπηρεσιών.

Το θεσμικό πλαίσιο

Βέβαια, το πρώτιστο ζητούμενο είναι η μορφοποίηση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, που με τη σειρά του θα επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους φορείς και επαγγελματίες να έχουν στην διάθεσή τους ένα ξεκάθαρο περιβάλλον λειτουργίας.

Σημειώνεται πως καίριας σημασίας ρόλο στη σύνταξη του προγράμματος RRF για την Υγεία έπαιξε ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος. Μάλιστα, η αξιοπρόσεκτη προϋπηρεσία του και δη σε μια σειρά από θέσεις ευθύνης στο περίφημο National Health System (NHS) της Μεγάλης Βρετανίας, διευκόλυναν σημαντικά την αντιμετώπιση του ιδιαίτερα απαιτητικού task μέχρι τις τελικές λεπτομέρειες.

close menu