Τηλεπικοινωνίες

O Κωνσταντίνος Μασσέλος συμμετείχε σε συνεδρίαση για την “Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές”

Ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ και πρόεδρος του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications-BEREC) για το 2023, καθηγητής Κώστας Μασσέλος, συμμετείχε στην πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου (High Level Group) για την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act-DMA), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη νεοσυσταθείσα Ομάδα, που έχει κληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει τεχνογνωσία και συμβουλευτική υποστήριξη για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του DMA, συμμετέχουν επίσης, εκπρόσωποι από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (European Data Protection Supervisor-EDPS), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (European Data Protection Board), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (European Competition Network-ECN), το Δίκτυο Συνεργασίας για την Προστασία των Καταναλωτών (Consumer Protection Cooperation Network-CPC Network) και την Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστών για τα Οπτικοακουστικά Μέσα (European Regulators Group for Audiovisual Media Services-ERGA).

close menu