Στρατηγική Συνεργασία

Μνημόνιο Συνεργασίας EY με Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΕΥ Ελλάδος και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με ορίζοντα πέντε ετών, με στόχο τον συντονισμό δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, οι δύο οργανισμοί αποφάσισαν, μέσω του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου συνεργασίας, να συντονίσουν τις προσπάθειές τους και να επιδιώξουν κοινές πρωτοβουλίες σε μια σειρά από τομείς, που αφορούν τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας, τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φοιτήτριες και φοιτητές, την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Ειδικότερα, το πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων:

  • Την υλοποίηση κοινών δράσεων για την ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και τη δημιουργία ευκαιριών εργασίας για τους νέους επιστήμονες.
  • Την παροχή καθοδήγησης και συμβουλευτικής υποστήριξης από την ΕΥ, για την ορθή υλοποίηση επιχειρηματικών μοντέλων.
  • Τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης των φοιτητριών και φοιτητών του Πανεπιστημίου στην EY Ελλάδος, με σκοπό τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.

Σημειώνεται ότι η EY Ελλάδος διατηρεί γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, απασχολώντας περισσότερους από 2.500 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, σε ένα ευέλικτο μοντέλο εργασίας “workfromanywhere”. Συγκεκριμένα, το γραφείο της EY στη Θεσσαλονίκη, κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη, έχει πετύχει αξιοσημείωτη ανάπτυξη, αυξάνοντας το δυναμικό του περισσότερο από 400%, προσφέροντας το πλήρες εύρος των υπηρεσιών του οργανισμού σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και το εξωτερικό.

  • Τη δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητριών και φοιτητών σε σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα της EY, προάγοντας την επαγγελματική τους ανάπτυξη.
  • Την παροχή υποτροφιών σε φοιτήτριες και φοιτητές ή μέλη του Πανεπιστημίου για την εκπόνηση μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών εργασιών ή οποιωνδήποτε άλλων εργασιών συναφών με τα αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος των δύο μερών.

Με αφορμή την υπογραφή του μνημονίου, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, Γιώργος Παπαδημητρίου, σημείωσε: «Στην EY, έχουμε επανειλημμένα αναδείξει την ανάγκη στενότερης συνεργασίας της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας, για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και την αποτελεσματικότερη κάλυψη των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας. Την πεποίθησή μας αυτή, υλοποιούμε στην πράξη μέσα από γόνιμες συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα, στοχεύοντας, παράλληλα, και στην ανάδειξη του κατά τόπους αξιόλογου ανθρώπινου κεφαλαίου και την τόνωση των τοπικών οικονομιών και κοινοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που αναμένουμε να δώσει την ευκαιρία σε νέους επιστήμονες από τη Βόρεια Ελλάδα – και όχι μόνο – να συνδεθούν με την αγορά εργασίας, να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις στο αντικείμενο των σπουδών τους και να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους, δίνοντάς τους, έτσι, τα εφόδια να πραγματώσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους στο απαιτητικό σημερινό περιβάλλον».

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, δήλωσε: «Με τη σημερινή συμφωνία, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συνεχίζει την πολιτική εξωστρέφειας και ανάπτυξης ισχυρών δεσμών με την κοινωνία και την πραγματική οικονομία. Η υπογραφή του συμφώνου συντελεί σε αυτούς ακριβώς τους στόχους, καθώς επισημοποιεί την έναρξη κοινών πρωτοβουλιών με την ΕΥ, μια από τις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, διεθνώς. Το μνημόνιο πιστεύω ότι θα βελτιώσει τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής μας κοινότητας με την αγορά εργασίας, θα διευρύνει σημαντικά τη δυνατότητα των φοιτητών και των φοιτητριών μας να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, θα συμβάλλει στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Είμαι βέβαιος ότι πέρα από το αμοιβαίο όφελος το οποίο θα προκύψει για τους δύο φορείς, θα υπάρξει και ουσιαστική συνεισφορά τόσο στην επιστημονική έρευνα στους κλάδους κοινού ενδιαφέροντος όσο και την ελληνική κοινωνία, στο σύνολό της».

close menu