Ψηφιακή Στρατηγική

Η Space Hellas ολοκλήρωσε το δεύτερο στάδιο επένδυσης στην AgroApps

Η Space Hellas αύξησε τη συμμετοχή της στην AgroApps στο 35%, με την απόκτηση επιπλέον ποσοστού 16% των υφιστάμενων εταιρικών μεριδίων της εταιρείας στις 25.08.2020, φτάνοντας τη μέχρι σήμερα επένδυση στις €825.000.

Με την υλοποίηση του δεύτερου σταδίου επένδυσης στην AgroApps, η Space Hellas επιβεβαιώνει την εμπορική της στρατηγική για μια δυναμικότερη επέκταση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και εφαρμογών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα.

Η AgroApps εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για τον αγροτικό τομέα, οι οποίες καλύπτουν τόσο τις ανάγκες ενός μικρού παραγωγού, όσο και πιο απαιτητικές ανάγκες εταιρειών και δημόσιων φορέων, καθώς περιλαμβάνουν συστήματα παρακολούθησης και διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, υψηλής ανάλυσης πρόγνωση καιρού, υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου των υδάτινων πόρων, υπηρεσίες για τον τομέα των γεωργικών ασφαλίσεων, καθώς επίσης και εξατομικευμένες λύσεις για εταιρείες και δημόσιους φορείς.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο δελτίου τύπου της 26ης Μαΐου 2020, η αρχική συμφωνία περιλαμβάνει και τρίτο στάδιο επένδυσης, όπου η Space Hellas θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει επιπλέον 10% της AgroApps μέσω αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της, φτάνοντας το συνολικό ποσοστό συμμέτοχής της στο 45%. Με την υλοποίηση και του τρίτου σταδίου, το συνολικό ύψος της επένδυσης της Space Hellas στην AgroApps θα ανέλθει στο ποσό των €1.275.000.

H Space Hellas με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα υψηλής τεχνολογίας, αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της AgroApps στην ανάπτυξη νέων προηγμένων λύσεων που στόχο έχουν να μετασχηματίσουν τον αγροτικό τομέα και να υποστηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας.

close menu