Επιχειρήσεις

Hewlett Packard Enterprise – NVIDIA: Λύσεις στον χώρο του Generative AI

Οι λύσεις για επιχειρήσεις, που έχουν σχεδιαστεί από κοινού από τις HPE και Nvidia, επιταχύνουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη εφαρμογών GenAI

H Hewlett Packard Enterprise (HPE) και η NVIDIA GTC ανακοίνωσαν προσθήκες σε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια AI-native για την περαιτέρω ανάπτυξη της λειτουργικότητας των εφαρμογών generative AI (GenAI), deep learning και machine learning (ML).

Οι ενημερώσεις περιλαμβάνουν:

– Τη διαθεσιμότητα δύο λύσεων GenAI που έχουν σχεδιαστεί από κοινού από την HPE και την NVIDIA.

– Μια προεπισκόπηση του HPE Machine Learning Inference Software.-  Μια αρχιτεκτονική αναφοράς για τα συστήματα RAG (Retrieval-Augmented Generation) που αναβαθμίζουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία των μοντέλων AI με βάση πληροφορίες και γεγονότα που συλλέγουν από εξωτερικές πηγές.

– Εκπαίδευση και συντονισμός του GenAI μέσω υπερυπολογιστών.

Η λύση της HPE για τo Generative AI είναι πλέον διαθέσιμη για οργανισμούς που αναζητούν μία πλήρως λειτουργική και ολοκληρωμένη λύση για τη ρύθμιση και την εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Με απώτερο σκοπό της, να βοηθήσει τους πελάτες της να επιταχύνουν projects που αφορούν στο GenAI και το deep learning, η λύση της HPE τροφοδοτείται από την NVIDIA και μπορεί να υποστηρίξει έως και 168 NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchips.

Η HPE και η NVIDIA συνεργάζονται και καινοτομούν εδώ και πολλά χρόνια και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε από κοινού λύσεις AI software και hardware που βοηθούν τους πελάτες μας να επιταχύνουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη εφαρμογών GenAI», δήλωσε ο Antonio Neri, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της HPE.

close menu