Τεχνολογίες

H Helleniq Energy επενδύσει σημαντικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού έχει δημιουργήσει σημαντικό οικονομικό όφελος σε επίπεδο Ομίλου, το οποίο υπερβαίνει σωρευτικά τα 70 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι τα επόμενα δυο χρόνια θα συνεισφέρει τουλάχιστον άλλα 100 εκατ. ευρώ

Το Πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Helleniq Energy υλοποιείται με επιτυχία και συμβάλλει στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο «VISION 2025». αναβαθμίζοντας τον τρόπο εργασίας, συνεισφέροντας στη βελτίωση της εταιρικής απόδοσης, αλλά και επεκτείνοντας το αποτύπωμά του σε νέες περιοχές επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Όπως ενημερώνει η εταιρεία, μέχρι στιγμής, η συνολική επένδυση στο πρόγραμμα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, που ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια, υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ, με απτά οικονομικά αποτελέσματα. Έχει δημιουργήσει σημαντικό οικονομικό όφελος σε επίπεδο Ομίλου, το οποίο υπερβαίνει σωρευτικά τα 70 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι τα επόμενα δυο χρόνια θα συνεισφέρει τουλάχιστον άλλα 100 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, συμβάλει με σημαντικά οφέλη στον τομέα της ασφάλειας και της αποτελεσματικότερης διαχείρισης κινδύνων, καθώς και στη δραστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στη δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας.

Το πρόγραμμα αξιοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες και εισάγει βέλτιστες πρακτικές μέσα από ένα πλήθος δράσεων και έργων, που εκτείνονται σε 3 βασικούς άξονες:

α. Ψηφιοποίηση βιομηχανικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σύγχρονες τεχνολογίες Industry 4.0: Δημιουργία Ψηφιακού Διυλιστηρίου, με την επιδίωξη να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο, συνεργατικό, διασυνδεδεμένο διυλιστήριο. Επέκταση των ψηφιακών λύσεων στις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

β. Ψηφιοποίηση Λιανικής Εμπορίας, με στόχο τα πρατήρια του μέλλοντος να προσφέρουν νέες ψηφιακές λειτουργίες, e-mobility, βελτιωμένη πληροφόρηση και πληρέστερη εξυπηρέτηση, τόσο για τους πελάτες όσο και για τους συνεργάτες τους.

γ. Ψηφιοποίηση Ομιλικών Λειτουργιών, με στόχο αποδοτικότερες εταιρικές λειτουργίες μέσω αυτοματισμών και αποτελεσματικότερες αποφάσεις, αξιοποιώντας ένα μεγάλο εύρος δεδομένων. Μέρος αυτών είναι και η δημιουργία του νέου Ψηφιακού Πυρήνα, με τον εκσυγχρονισμό του κεντρικού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

Μία από τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες, που δημιουργεί νέες φιλοδοξίες και ανοίγει νέους ορίζοντες, είναι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο τομέας εξελίσσεται ραγδαία, ενώ τάσεις για το μέλλον υποδεικνύουν μια διαρκή δέσμευση για αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορους τομείς, με στόχο να γίνει πιο πρακτική, βιώσιμη και ενσωματωμένη στην καθημερινή μας ζωή. Ωστόσο, αναπτύσσεται μια υπερβολή γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη (AI), που αυξάνει τη σύγχυση και δημιουργεί απρόβλεπτες καταστάσεις. Συχνά, μάλιστα, ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης υπερεκτιμάται, ενώ αντιθέτως υποτιμάται η πολυπλοκότητά της. Κατά συνέπεια, επιβάλλεται να ανιχνεύσουμε την σωστή τεχνική ΑΙ – ανά περίπτωση – για την ρεαλιστική παραγωγή αξίας, καινοτομίας και διαφοροποίησης.

Με βάση τα παραπάνω, η στρατηγική για την αξιοποίηση τεχνικών ΑΙ στον Όμιλό μας, κινείται στους εξής άξονες /λύσεις:

Predictive AI & Data Science
Generative AI
AI agents & Chatbots
Decision Intelligence
Smart Robotics (συμπεριλαμβανομένου Robotic Process Automation)

Σχετικά με το πρώτο, η δημιουργία επιτυχημένων περιπτώσεων χρήσης AI έχει να κάνει με τα δεδομένα. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στην HELLENiQ ENERGY, συνεπώς υπάρχει και πληθώρα δεδομένων προς εκμετάλλευση. Ένα παράδειγμα χρήσης AI /Machine Learning στην πράξη, είναι η βελτιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα Διυλιστήρια είναι μια βιομηχανία που καταναλώνει πολύ ενέργεια. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούμε αλγόριθμους Machine Learning, τα τελευταία τρία χρόνια, για να βρούμε το σωστό μείγμα όσον αφορά τα οικονομικά οφέλη, αλλά και τη μείωση των εκπομπών.

Σχετικά με το Generative AI, κάνουμε ήδη μικρά αλλά σταθερά βήματα. Αυτό στο οποίο συνεισφέρει είναι η δυνατότητα παραγωγής νέου περιεχομένου, ενώ επιτρέπει στους χρήστες του να αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία, χρησιμοποιώντας εύκολες μεθόδους, όπως τη φυσική γλώσσα.

Η στρατηγική μας GenAI αποτελείται από 2 πυλώνες:

Ενίσχυση της παραγωγικότητας για τους ανθρώπους μας, αυξάνοντας την ατομική παραγωγικότητα στις καθημερινές λειτουργίες (μέσω αξιοποίησης της τεχνολογίας Copilot της Microsoft)
Εξειδικευμένες επιχειρηματικές λύσεις (custom business use case). Εργαζόμαστε για την ανάπτυξη συγκεκριμένων σεναρίων εφαρμογών που αξιοποιούν τα LLM και τα εκπαιδεύουμε χρησιμοποιώντας τα δικά μας δεδομένα σε μια ασφαλή περίμετρο.

Ένα παράδειγμα είναι η δημιουργία έξυπνων βοηθών στον τομέα διαχείρισης πολύπλοκων παραγωγικών μονάδων. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η προληπτική συντήρηση και η αύξηση της διαθεσιμότητας των συγκεκριμένων μονάδων, καθώς και η ασφάλεια των εργαζομένων (μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που εκπαιδεύεται από κοινού με δεδομένα από αισθητήρες, εικόνες και αρχεία καταγραφής εξοπλισμού, ενώ μπορεί να ανιχνεύσει μοτίβα σε αυτές τις μεθόδους, για την καλύτερη πρόβλεψη πιθανής βλάβης του εξοπλισμού).

Πολύ σημαντική, επίσης, είναι η αξιοποίηση ΑΙ τεχνικών σε Enterprise (Off the shelf) πλατφόρμες, όπως για παράδειγμα η SAP ή η GE Digital, των οποίων λύσεις ήδη υλοποιούμε.
Επιπρόσθετα, σχετικά με την αξιοποίηση Chatbots, πρόθεσή μας είναι να τα αξιοποιήσουμε ώστε να βοηθήσουμε τους εργαζομένους στον Όμιλο να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα θέματα εσωτερικών διαδικασιών, πολιτικών και πολύπλοκων πλαισίων συμμόρφωσης.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η αξιοποίηση τεχνολογιών ΑΙ σε περιβάλλοντα κρίσιμων υποδομών, όπως αυτών της HELLENIQ ENERGY, απαιτεί πολύπλευρη προσέγγιση και προσεκτικό σχεδιασμό στους παρακάτω τομείς:

Ασφάλεια: το διακύβευμα είναι υψηλότερο για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που είναι ενσωματωμένα σε υποδομές ζωτικής σημασίας
Αξιοπιστία: τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να είναι εξαιρετικά αξιόπιστα και στιβαρά όταν εφαρμόζονται σε φυσικά συστήματα
Απειλές Κυβερνοασφάλειας: λόγω αυξημένου κινδύνου επιθέσεων, τόσο από την άποψη της τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιείται για επίθεση σε κρίσιμα συστήματα, όσο και για τα ίδια τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που στοχοποιούνται
Ιδιωτικότητα δεδομένων: διασφάλιση ότι δεν θα διαρρεύσουν ευαίσθητα δεδομένα εκτός Εταιρίας
Ηθικά και νομικά ζητήματα και κανονιστική συμμόρφωση (με ειδικούς κανονισμούς και πρότυπα).

Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει πολύ μεγάλη σημασία αφού δημιουργεί μια νέα δυναμική για τον Όμιλο. Και βέβαια, στο επίκεντρο της υιοθέτησής της, ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει κυρίαρχο ζήτημα.

close menu