Γενικές Ειδήσεις

Εβδομάδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Διασφάλιση του Απορρήτου Ταχυδρομικών Επικοινωνιών

Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) καλεί τους εργαζόμενους στον ταχυδρομικό κλάδο και τον κλάδο ταχυμεταφορών να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, το οποίο διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctvFy8JHfZ97QlfiLSSYy3sBbjS_jIvHoyhOj1spCpQdzzvQ/viewform και να υποβάλουν τις απαντήσεις τους μέχρι και την Παρασκευή 14 Απριλίου 2023.

Η ΑΔΑΕ παρακολουθεί συστηματικά την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου για τη διασφάλιση του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών και συμμετέχει ήδη από το έτος 2022, στο νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καινοτομίας EACEA Erasmus+ «DigiGreen Post: Towards a more digital and greener Postal Era».

Το έργο DigiGreeNPost σκοπεύει να βελτιώσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον ταχυδρομικό τομέα και τον τομέα ταχυμεταφορών, παρέχοντας ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες στους ταχυδρομικούς υπαλλήλους για την εφαρμογή ψηφιακών και πράσινων πολιτικών και προβάλλοντας τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού στον κλάδο. Το εν λόγω έργο είναι το δεύτερο ευρωπαϊκό έργο στο οποίο συμμετέχει η Αρχή, μετά την ολοκλήρωση του έργου “ΝewPost: Upgrading the Postal Sector with new skills”, μέσω του οποίου συνέβαλε στην επιμόρφωση των ταχυδρομικών υπαλλήλων στην Ελλάδα.

Επίσης, η ΑΔΑΕ προτρέπει τα ταχυδρομεία και τις εταιρείες ταχυμεταφορών, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν όλη την αλυσίδα της αποστολής, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που επιφέρει η μαζική στροφή στο ηλεκτρονικό εμπόριο, διασφαλίζοντας το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και ενισχύοντας με κάθε πρόσφορο μέσο την ασφάλεια των ταχυδρομικών αντικειμένων. Στο νέο και ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στον ταχυδρομικό και ταχυμεταφορικό κλάδο από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών (parcel lockers, drones κ.α.), οι εταιρείες καλούνται να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών τους, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα το συνταγματικό δικαίωμά τους στο απόρρητο της επικοινωνίας.

close menu