Έργα - Διαγωνισμοί

ΕΔΥΤΕ: Διαγωνισμός για την Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων

Η «Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων», θα αποτελέσει την κεντρική ψηφιακή υποδομή του Δημοσίου για ενίσχυση ψηφιακών ικανοτήτων του πληθυσμού.

To ΕΔΥΤΕ προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάπτυξη, παραμετροποίηση, θέση σε δοκιμαστική και παραγωγική λειτουργία της Πλατφόρμας «Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων» (ΕΑΨΙ), η οποία θα αποτελέσει την κεντρική ψηφιακή υποδομή του Δημοσίου για δομημένο, αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό προγραμμάτων ενίσχυσης ψηφιακών ικανοτήτων του γενικού πληθυσμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανέρχεται στο ποσό των  3.868.800 ευρώ.

Συνολικά η υλοποίηση του έργου σκοπεύει στο να αποφύγει τον κατακερματισμό τωνδράσεων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε ψηφιακές ικανότητες, ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε πολίτες, εκπαιδευτικούς παρόχους και φορείς άσκησης πολιτικών με τρόπο πλήρωςευθυγραμμισμένο με το εθνικό πλαίσιο αναφοράς, κατηγοριοποίησης και πιστοποίησης ψηφιακών ικανοτήτων.

close menu