Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός 5,5 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών στο ΑΧΕΠΑ

Σε ανοιχτό διαγωνισμό με στόχο την αναβάθμιση των ψηφιακών του υποδομών προχώρησε το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ο διαγωνισμός, προϋπολογισμού 5,5 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει:

  • Προμήθεια και παραμετροποίηση υποδομών ασφάλειας συστημάτων και δεδομένων με βάση τις σύγχρονες εθνικές και ευρωπαϊκές κανονιστικές ρυθμίσεις (GDPR).
  • Εκσυγχρονισμός και αρχιτεκτονική αναβάθμιση ενσύρματων (LAN) και επέκταση ασύρματων (WLAN) δικτύων δεδομένων με στόχο την καθολική κάλυψη του Νοσοκομειακού συγκροτήματος για την καθολική λειτουργία υφιστάμενων και των παραπάνω νέων εφαρμογών και υπηρεσιών μέσω του ασύρματου δικτύου σε όλο το νοσοκομείο.
  • Αναβάθμιση υπολογιστικών υποδομών Κέντρου Δεδομένων.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υποστήριξης κλινικών αποφάσεων (Clinical Decision Support) για όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
  • Επέκταση υφιστάμενων υποδομών μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης με χρήση υποδομώνInternet of Things (IoT).

TAGS:

close menu