Έργα - Εγκαταστάσεις

ZeniΘ: Migration στο Microsoft Azure Cloud από τη Space Hellas και τη Bluestream Solutions

Οι εταιρείες Space Hellas και Bluestream Solutions ανέλαβαν, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού της ZeniΘ, κορυφαίας εταιρείας στον χώρο της ενέργειας, ένα σημαντικό έργο ψηφιακού μετασχηματισμού. Το έργο θεωρείται άμεσης προτεραιότητας και στρατηγικής σημασίας για τον οργανισμό.

Σκοπός του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών μετάβασης σε υπολογιστικό νέφος (Cloud Migration to Microsoft Azure), περί των 100 virtual machines, τα οποία υποστηρίζουν:

  • Tη λειτουργία όλων των βασικών συστημάτων της εταιρείας, όπως το CRM, τα συστήματα πληρωμών, το ERP, τα οποία βρίσκονταν κατά 90% σε τοπικό κέντρο δεδομένων
  • Tην ενσωμάτωση νέων συστημάτων και τεχνολογιών (System Integration)
  • Tη διαχείριση της cloud υποδομής (Administration)
  • Tην τεχνική υποστήριξη (Support), καθώς και
  • Tην επίβλεψη καλής και ασφαλούς λειτουργίας

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, η συνεργασία των δύο κορυφαίων παρόχων λύσεων Cloud της Microsoft στην Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, με προηγμένες πιστοποιήσεις στο αντικείμενο του έργου (Advanced Specializations) της Space Hellas και της BlueStream, εξασφαλίζει όχι μόνο την ομαλή και ασφαλή μετάβαση στο Cloud αλλά και την υλοποίηση πλήρους NOC (Network Operations Center) και SOC (Security Operations Center), δηλαδή τη λειτουργία ενός κέντρου παρακολούθησης και προστασίας των δεδομένων της εταιρείας, όλα αυτά με την παροχή SLA στους μικρότερους δυνατούς χρόνους.

H Space Hellas είναι ένας από τους μεγαλύτερους Direct Bill CSP συνεργάτες της Microsoft με υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία, η οποία πιστοποιείται από δύο μοναδικά Advanced Specializations σε «Windows Server and SQL Server Migration to Microsoft Azure», καθώς και «Linux and Open Source Databases Migration to Μicrosoft Azure», τα οποία την τοποθετούν στο οικοσύστημα των τεχνολογικά πιο προηγμένων συνεργατών της Microsoft, σε παγκόσμια κλίμακα. Η Space Hellas με την εξειδίκευσή της στις τεχνολογίες μετάβασης στο Μicrosoft Azure για Windows, SQL Server, Linux και Open Source Databases, καλύπτει πλέον το σύνολο σχεδόν των workloads των πελατών της.

Η BlueStream Solutions αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συνεργάτες της Microsoft στην Ελλάδα. Με τη βράβευση “του πιο γρήγορα αναπτυσσόμενου συνεργάτη για Azure” το 2020 και την απόκτηση του ‘Microsoft Azure Advanced Specialization’ το 2021, η BlueStream δείχνει τη δέσμευσή της για την παροχή Cloud λύσεων στο Azure και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των πελατών της. Με περισσότερα από 25 έργα Azure cloud migration τα τελευταία 2 χρόνια, αντίστοιχα συμβόλαια operations & support με αυστηρά SLA’s, η εταιρεία πρωτοπορεί στην ομαλή μετάβαση των πελατών της στο cloud.

close menu