Υπηρεσίες

Υπηρεσία Remote Identity Proofing από την ADACOM

Η ADACOM ως Εγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης (QSTP), ενεργοποίησε πρόσφατα και μετά από την σχετική έγκριση της ΕΕΤΤ, την λειτουργία της νέας υπηρεσίας εξ αποστάσεως ταυτοποίησης (remote identity proofing). Η νέα αυτή υπηρεσία συμμορφώνεται με το άρθρο 24 παρ. 1δ του κανονισμού eIDAS και είναι ισοδύναμη με την επαλήθευση των στοιχείων του συνδρομητή μέσω φυσικής παρουσίας.

Με την νέα υπηρεσία εμπλουτίζει την γκάμα των Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης (Trusted Services), παρέχοντας τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης για την έκδοση Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (QES) και Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Σφραγίδας (QeSeal).

Τα φυσικά πρόσωπα και οι εκπρόσωποι των εταιριών που επιθυμούν να αποκτήσουν Εγκεκριμένες Ηλεκτρονικές Υπογραφές ή Εγκεκριμένες Ηλεκτρονικές Σφραγίδες δεν θα χρειάζεται πλέον να πραγματοποιούν την ταυτοποίηση τους με φυσική παρουσία ή επίσκεψη σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η διαδικασία θα μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά, με χρήση της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους μέσω της πύλης (portal) της ADACOM. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.

Η ταυτοποίηση μπορεί πλέον να γίνει εξ αποστάσεως, εύκολα και γρήγορα, είτε μέσω αυτοματοποιημένης βιντεοκλήσης (γνωστή και ως δυναμική selfie) ή μέσω τηλεδιάσκεψης με εξειδικευμένους εκπροσώπους της ADACOM.

Για την αυτοματοποιημένη βιντεοκλήση, δεν απαιτείται ραντεβού καθώς η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 24/7 και η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, ενώ η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού με εκπρόσωπο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία εξ αποστάσεως ταυτοποίησης μπορείτε να βρείτε εδώ.

close menu