Έρευνα & Καινοτομία

Χρίστος Δήμας: Προωθούμε τη σύνδεση εθνικής άμυνας με έρευνα και καινοτομία

Η σύνδεση του εγχώριου οικοσυστήματος έρευνας και ανάπτυξης με την στρατιωτική βιομηχανία είναι μια από τις προτεραιότητες του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Χρίστος Δήμας, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα.

“Αρκετά ερευνητικά κέντρα της χώρας συμμετέχουν σ’ αυτή την προσπάθεια που χρηματοδοτείται μέσω προγραμμάτων και δράσεων” είπε ο κ. Δήμας και έφερε ως παράδειγμα το πρόγραμμα «Θώραξ». «Ένα πληροφοριακό σύστημα τελευταίας γενιάς, το οποίο θα δίνει όλα τα απαραίτητα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, ώστε να μπορούν να λαμβάνονται οι αποφάσεις» όπως είπε.

Αύξηση των δαπανών σε έρευνα και ανάπτυξη

Ο ίδιος σημείωσε ότι η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που έχει σημειωθεί ποτέ, 18%, ανεβάζοντας το ποσοστό στο 1,51% του ΑΕΠ το 2021. Όμως, πρόσθεσε ότι έχει πολύ δουλειά να κάνει ακόμη για να φτάσει το Ισραήλ που είναι στην πρώτη θέση με 5,5%.

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι «οι Έλληνες ακαδημαϊκοί και ερευνητές μπορούν πλέον πολύ πιο εύκολα να ιδρύσουν, να δημιουργήσουν την επιχείρησή τους εντός του Πανεπιστημίου και να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τα οφέλη της έρευνας και της ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο». Ο ίδιος έφερε ως παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τους εννέα πλέον τεχνοβλαστούς έναντι μόλις ενός πριν από ένα χρόνο.

Αυτό μαζί με μια σειρά από άλλα κίνητρα βοήθησαν να επιστρέψουν μερικοί από τις 300.000 Έλληνες που έφυγαν από την χώρα τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

«Είναι η πρώτη φορά που η ελληνική πολιτεία έχει ένα συνεκτικό συγκεκριμένο σχέδιο για την έρευνα και την καινοτομία. Θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε όλους όσους φύγανε στην οικονομική κρίση; Όχι, δεν θα μπορέσουμε. Όμως πλέον όλο και περισσότεροι Έλληνες έρχονται πίσω από το εξωτερικό», κατέληξε ο κ. Δήμας.

close menu