Οικονομία

Wood: Οι επενδυτικές δαπάνες το μεγάλο ζητούμενο για την ελληνική οικονομία 

Η Wood θεωρεί ότι οι καθυστερήσεις στην ανάκαμψη των επενδυτικών δαπανών αποτελούν κύριο εμπόδιο που θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά μεταξύ της αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ με υψηλό ρυθμό 2-3%, ή μιας υποτονικής απόδοσης της αύξησης του ΑΕΠ, κάτω του 1%, που είναι αυτό που πιθανότατα εκτυλίχθηκε τους πρώτους μήνες του έτους

Μπορεί να υπάρχουν αρκετά θετικά σημάδια για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, αλλά η αβεβαιότητα σχετικά με τον ρυθμό ανάπτυξης δείχνει να είναι μεγάλη, όπως  φαίνεται και στην τελευταία ανάλυση της Wood.

Ειδικότερα, η Wood αφήνει ένα σχετικά μεγάλο εύρος στις εκτιμήσεις της για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, σπεύδοντας μάλιστα να ξεκαθαρίσει ότι ενδεχομένως η επίδοση να είναι χαμηλότερη των προσδοκιών της.

Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν υπάρχουν θετικά στοιχεία στην οικονομική δραστηριότητα, όπως αυτά που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, τα οποία έδειξαν ανάκαμψη των καταναλωτικών δαπανών και βελτίωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης.

Αλλά όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, δεν είναι βέβαιο ακόμη εάν η ανάπτυξη στην Ελλάδα φέτος κινηθεί στο 2-3% ή κάτω του 1%. Άλλωστε, η αγοραστική δύναμη παραμένει περιορισμένη, αν και υπάρχουν θετικά σημάδια από τους δείκτες του οικονομικού κλίματος, της διάθεσης για προσλήψεις, της εμπιστοσύνης στον κλάδο της βιομηχανίας και των υπηρεσιών και του κατασκευαστικού τομέα.

Η Ελλάδα δημοσιοποιεί όμως τα μακροοικονομικά της στοιχεία με μια μικρή καθυστέρηση σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, γι’ αυτό και δεν υπάρχουν ακόμη σχετικά με την πορεία του ΑΕΠ για το α’ τρίμηνο.

Μελανό σημείο των μέχρι τώρα στοιχείων, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, είναι ότι η πρόοδος στην απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, με τις εκταμιεύσεις προς τον ιδιωτικό τομέα να υστερούν ιδιαίτερα στον τομέα της ψηφιοποίησης. Οι καθυστερήσεις αυτές επιβραδύνουν τις επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες στην ουσία κάνουν τη διαφορά και στην επίδοση του ΑΕΠ. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχει και το εύρος στις εκτιμήσεις, με το ανώτατο όριο να είναι στο 2-3% και το κατώτατο κάτω του 1%.

close menu