Πληροφορική

Witside: Η Τεχνητή Νοημοσύνη “κερδίζει” τις ελληνικές επιχειρήσεις

Για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και τον τρόπο που αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τις ελληνικές επιχειρήσεις όσο και το δημόσιο, αναφέρθηκε η Witside σε εκδήλωση που πραγματοποίησε για δημοσιογράφους.

Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Χρήστος Παπαδόπουλος “Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της δράσης μας. . Έχουμε την χαρά να εφαρμόζουμε την ΑΙ σε ορισμένες από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά δίνοντας, λύσεις σε κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες. Με την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει και τη βαθιά τεχνογνωσία της ομάδας μας αξιοποιούμε τα κορυφαία επιτεύγματα της επιστήμης των δεδομένων για στηρίζουμε τα σχέδια των συνεργατών μας για το μέλλον».

Οι ενδεικτικές λύσεις βασισμένες στο ΑΙ που παρουσιάστηκαν από τη WITSIDE ήταν:

Αναπλήρωση αποθεμάτων

Η συγκεκριμένη λύση συνδυάζει δεδομένα πωλήσεων, αποθεμάτων, προωθητικών ενεργειών καθώς και συγκεκριμένα συμβάντα (κινητές εορτές, αργίες, νέες συνεργασίες, κτλ.), για να προβλέψει με ακρίβεια τη ζήτηση τόσο σε επίπεδο κεντρικών αποθηκών όσο και σε επίπεδο καταστημάτων. Με βάση τις προβλέψεις αυτές η λύση δημιουργεί αυτοματοποιημένες προτάσεις  παραγγελίας από τα καταστήματα προς την κεντρική αποθήκη και από την κεντρική αποθήκη προς τους προμηθευτές. Τα οφέλη της λύσης είναι στη βελτίωση παραγωγικότητας, διαθεσιμότητας αποθεμάτων τόσο σε κεντρική αποθήκη όσο και στα ράφια των καταστημάτων, η οποία αναμένεται να αντικατοπτριστεί και στο τζίρο.

Διάγνωση καρκίνου

Η διάγνωση των καρκινικών κυττάρων πραγματοποιείται ακόμη και σήμερα με τη χρήση μικροσκοπίων από ειδικούς ιατρούς. Αυτό έχει ως συνέπεια, το αποτέλεσμα των εξετάσεων και η ακολουθούμενη θεραπεία, να καθορίζονται από την κρίση κάποιου ειδικού. Ως αποτέλεσμα, παρατηρείταιχαμηλή παραγωγικότητα από πλευράς των εργαστηρίων και περιπτώσεις λανθασμένων διαγνώσεων. Αξιοποιήσαμε προεκπαιδευμένους αλγόριθμους ΑΙ και αναπτύξαμε μια υπηρεσία που επιτρέπει στους ιατρούς να προβαίνουν σε ταχύτατες και έγκυρες διαγνώσεις με ποσοστά ακρίβιεας που φθάνουν στο 98,2% για τον καρκίνο του προστάτη και στο 95% για τον καρκίνο του θυρεοειδούς, με προσιτό κόστος κτήσης και λειτουργίας για τα διαγνωστικά εργαστήρια ανά την Ελλαδα.

Διαχείριση τουριστικών ροών

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα του ελληνικού τουρισμού είναι ο προγραμματισμός της επάρκειας εργαζομένων (μόνιμων και εποχιακών) στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, με βάση τον εκτιμώμενο αριθμό επισκεπτών. Με τη βοήθεια στατιστικών μοντέλων και αλγορίθμων AΙ και μέσω της αξιοποίησης ιστορικών δεδομένων αφίξεων στα κοντινά αεροδρόμια και ξενοδοχεία και επισκέψεων σε χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος, η λύση μας προβλέπει την επισκεψιμότητα ανά σημείο ενδιαφέροντος και επιτρέπουμε στους ενδιαφερόμενους φορείς να αξιοποιούν τους ανθρώπους τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (αριθμός εργαζόμενων, βάρδιες, ρεπό, κτλ.) με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και εμπειρία των επισκεπτών.

«Η μεθοδολογία της WITSIDE εστιάζει όχι μόνο στη λειτουργικότητα των λύσεων μας αλλά και στη χρήση, υιοθέτηση και αξιοποίηση τους από τους τελικούς χρήστες, Το πραγματικό
όφελος του ΑΙ βρίσκεται στην αξιοποίηση των λύσεων που αναπτύσσουμε και παραδίδουμε στους πελάτες μας, γι’ αυτό και πολλές δράσεις μας στοχεύουν προς την κατεύθυνση αυτή», σημείωσε ο Κωνσταντίνος Παζάλος, Director, Innovation & Analytics της WITSIDE.

TAGS:

close menu