Πληροφορική

UBITECH: Η Ελληνική ΑΙ εταιρεία πίσω από το mAIgov

Όταν το 2010 στην καρδιά της κρίσης η UBITECH ανέλαβε το πρώτο της έργο για την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ανταλλαγής ληξιαρχικών πράξεων μεταξύ 19 κρατών -μελών, από την Παγκόσμια Επιτροπή Ληξιαρχικής Κατάστασης, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μερικά χρόνια μετά η εταιρεία θα φτάσει να αριθμεί 150 εργαζόμενους, να αποτελεί την Νο1 ιδιωτική εταιρεία σε Ελλάδα και Κύπρο σε χορηγίες έργων Horizon και θα έφερνε στο φως τον πρώτο ψηφιακό βοηθό για τους πολίτες, βασισμένο σε αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, διευθυντής επιχειρηματικής καινοτομίας της UBITECH, «αποτελούμε, στην ουσία, ένα ιδιωτικό ερευνητικό κέντρο, που παράγει καινοτομία. Η καινοτομία αυτή περνάει στα εμπορικά μας έργα, όπως έγινε, για παράδειγμα, με το mAigov. Όταν καλούμαστε να λύσουμε ένα πρόβλημα της πραγματικής ζωής, έχουμε εφόδια από την έρευνα που έχουμε ήδη υλοποιήσει για να βρούμε καινοτόμες λύσεις, να δοκιμάσουμε και να επιλέξουμε την πιο άρτια τεχνολογική προσέγγιση, με το πιο συμφέρον κόστος λειτουργίας.»

mAigov: Το δημόσιο στην παλάμη του χεριού μας

Στο συνέδριο GenAI Summit 2024, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και ο Παναγιώτης Γκουβάς, παρουσίασαν το επόμενο ορόσημο της πορείας τους, αλλά και του εκσυγχρονισμού του ελληνικού δημοσίου.

Ο «Ψηφιακός Βοηθός» του υπουργείο Ψηφιακής διακυβέρνησης, το infobot mygov., αποκτά νέα χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μπορεί να δίνει πιο ολιστικές λύσεις στους πολίτες.
Το παράδειγμα που χρησιμοποίησε στην παρουσίαση ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου αφορούσε στην έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου: την έλαβε στο κινητό του λίγα λεπτά μετά το άνοιγμα της εφαρμογής mAigov. Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο newmoney, «Το infobot αναβαθμίζεται σε actionbot» μας εξήγησε ο Δ. Αλεξάνδρου. «Θα έχουμε ένα ρομποτάκι που θα κάνει πράγματα για εμάς. Θα αναγνωρίζει τον χρήστη, θα δέχεται μία εντολή, για παράδειγμα “βγάλε μου ένα πιστοποιητικό γάμου” και θα εκτελεί την εντολή. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επέκτασης των παρεχόμενων πιστοποιητικών, θα φτάσουμε ουσιαστικά στο σημείο όπου “θα μιλάμε στο δημόσιο”. Θα φέρουμε το δημόσιο στην παλάμη του χεριού μας, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη αλληλεπίδραση».

Για να τα πετύχει όλα αυτά, η ομάδα της UBITECH χρειάστηκε να φέρει διαθέσιμες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στα μέτρα της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής γραφειοκρατίας. Ένα μόνο παράδειγμα της περιπλοκότητας αυτής της αποστολής αφορούσε στη μεταφορά των ακρωνυμίων των ελληνικών φορέων (για παράδειγμα ΙΚΑ και ΕΦΚΑ) στον κόσμο του generative AI.

«Ο πυρήνας των ΑΙ συστημάτων χρησιμοποιεί βιβλιοθήκες ‘’ανίχνευσης εννοιών’’» εξηγεί στο newmoney o Παναγιώτης Γκούβας, διευθυντής R&D της UBITECH. «Στην ελληνική γλώσσα, οι έννοιες είναι πολλές και περίπλοκες, και αυτά τα συστήματα, όταν είναι προσαρμοσμένα στα ελληνικά, καταλήγουν να είναι αρκετά ακριβά. Επομένως, πρέπει να βρεις έξυπνες τεχνικές λύσεις ώστε να μειώσεις το κόστος αλλά να μην θυσιάσεις την ποιότητα παραγωγής των ελληνικών. Τα GenerativeAI συστήματα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ακριβά αλλά όχι ιδιαίτερα ακριβή στις έννοιες.

“Η Τεχνητή Νοημοσύνη φέρνει κοσμογονία στην πληροφορική”

Για τις επιπτώσεις της ΑΙ στην αγορά και τον τρόπου που μετασχηματίζει τις σχέσεις των πολιτών με το κράτος, ο Δρ. Δημήτρης Αλεξάνδρου σε συνέντευξη του στο grtraveller, ανέφερε πως “η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία παγκοσμίως. Οι συνθήκες μεταβάλλονται γύρω μας καθημερινά. Οι εξελίξεις είναι ακόμη πιο ταχείες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς φαίνεται πως αποτελεί τον επόμενο τεχνολογικό σταθμό της ανθρωπότητας μετά την εμφάνιση του Διαδικτύου (Internet). Η ΤΝ έχει μπει πλέον στην καθημερινότητά μας. Τα εργαλεία που παρέχονται πλέον στους προγραμματιστές είναι άρτια και έχουν μεγάλη δύναμη όσον αφορά την παραγωγή αξιόπιστων λύσεων.

Ο τομέας της πληροφορικής ζει μία κοσμογονία. Είναι σίγουρο πως τα επόμενα χρόνια θα δημιουργηθούν νέες ειδικότητες που θα αφορούν τις δραστηριότητες γύρω από την ΤΝ. Η UBITECH συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις αυτές. Μέσω του mAigov διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο στον τομέα της ΤΝ, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η τεχνογνωσία που κατέχει έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών χωρών που επιθυμούν να ξεκινήσουν το ταξίδι στην εποχή της ΤΝ”.

Σε ερώτηση για το ποια είναι τα στοιχεία που συνεκτιμά για την δημιουργία μιας υπηρεσίας όπως το mAIgov, o Δρ. Αλεξάνδρου ανέφερε πως “σχεδιάζοντας μία υπηρεσία όπως είναι το mAigov που θα απευθύνεται στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών, οι παράγοντες που επηρεάζουν την αρχιτεκτονική και τις τεχνολογικές επιλογές είναι ποικίλοι. Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε μερικούς, όπως τη διαχείριση Ελληνικής Γλώσσας, την κλιμάκωση υπηρεσίας, τη δυνατότητα διαχείρισης της Γνώσης και την επεκτασιμότητα και διαλειτουργικότητα. Η διαχείριση της Ελληνικής Γλώσσας αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις. Η Ελληνική γλώσσα είναι μία από τις δυσκολότερες παγκοσμίως.

Το γεγονός αυτό οδήγησε σε μία σειρά επιλογών μας όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων του mAigov σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να λαμβάνει ο πολίτης τις αρτιότερες απαντήσεις σε φυσική γλώσσα από το chatbot. Μία ακόμη μεγάλη πρόκληση που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ήταν ο φόρτος που θα δεχόταν το chatbot από μία ολόκληρη χώρα. Τόσο η υποδομή, όσο και το λογισμικό έπρεπε να είναι ικανό να διαχειριστεί τη ζήτηση απαντήσεων. Οι επιλογές μας δικαίωσαν και αυτή τη στιγμή το mAigov λειτουργεί αδιαλείπτως 3 μήνες χωρίς κανένα πρόβλημα. Μία λύση σαν το mAigov, πρέπει να διακρίνεται από την ταχύτητα στην ενημέρωση και την παρεχόμενη πληροφόρηση στον πολίτη σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται καθημερινά. Ζητούμενο, λοιπόν, ήταν η ενημέρωση του mAigov όσον αφορά το περιεχόμενο στο οποίο καλείται να αναζητήσει πληροφορίες.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε η απαραίτητη υποδομή ώστε ο ψηφιακός βοηθός να ενημερώνεται σχετικά με τις νέες υπηρεσίες που εισέρχονται στο gov.gr αλλά και με τις υπηρεσίες που καταργούνται. Η επεκτασιμότητα και η διαλειτουργικότητα αποτελούν βασικό ζητούμενο μίας λύσης όπως το mAigov. Ήδη βαδίζουμε προς το mAigov 2.0 με στόχο τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών από το chatbot για λογαριασμό μας. Απαραίτητο συστατικό μίας τέτοιας λύσης αποτελεί η διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση των πιστοποιητικών και η αποστολή τους στη θυρίδα του πολίτη στο gov.gr app”.

TAGS:

close menu