Υπηρεσίες

Το Packaging Toolbox επιτρέπει την εύκολη σχεδίαση και κατασκευή μηχανών συσκευασίας

To Packaging Toolbox από τη Siemens είναι τώρα πλήρως διαθέσιμο για τους ελεγκτές Simatic S7-1500, στο περιβάλλον προγραμματισμού TIA Portal. Παρέχει στους χρήστες εξειδικευμένες βιβλιοθήκες και έτοιμα τμήματα κώδικα για τον τομέα της συσκευασίας που μπορούν να ενσωματωθούν σε υπάρχουσες ή νέες εφαρμογές μηχανών.Το Toolbox υποστηρίζει διεθνή πρότυπα όπως τα OMAC, PackML και Weihenstephan. Προσθέτοντας ή τροποποιώντας block λειτουργιών, μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει σε εξειδικευμένες απαιτήσεις, ενώ ταυτόχρονα εξοικονομεί χρόνο για τον χρήστη κατά τη διάρκεια της κατασκευής και θέσης σε λειτουργία μέσω δοκιμασμένων λειτουργιών και λύσεων λογισμικού.

Το Toolbox περιλαμβάνει βασικές λειτουργίες, λειτουργίες τεχνολογίας και διεθνή πρότυπα. Οι Tυπικές Bασικές Λειτουργίες που παρέχει το Toolbox είναι έλεγχος άξονα, επικοινωνία TCP / IP, μη-κυκλική επικοινωνία και χειρισμός συναγερμών. Η λειτουργία της τεχνολογίας Intelligent Belt επιτρέπει την παραλαβή και τη διάθεση προϊόντων που διατίθενται διαδοχικά σε ομάδες σε θέση εκφόρτωσης. Η εφαρμογή Intelligent Infeed χρησιμοποιείται για την παραλαβή προϊόντων που φθάνουν σε συνεχή αλλά ακανόνιστη ροή και τα καθιστούν διαθέσιμα στο επόμενο στάδιο επεξεργασίας με καθορισμένα και ίσα κενά μεταξύ τους. Η βιβλιοθήκη Form, Fill and Seal περιέχει λειτουργίες για τον συνολικό συντονισμό των τροφοδοτών αλουμινίου, των δοσολογικών μονάδων και των διασταυρούμενων σφραγίδων σε οριζόντιες και κάθετες εφαρμογές.

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι διεθνείς τυποποιημένες απαιτήσεις συσκευασίας, το Πρότυπο Simatic CPG (Consumer Packaged Goods) παρέχει μια δομή έργου TIA Portal βασισμένη σε μια αρθρωτή σχεδίαση. Αυτό δίνει στους κατασκευαστές μηχανημάτων μια σαφή και δοκιμασμένη βάση έργου και στους τελικούς πελάτες ένα τυποποιημένο interface που επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση γραμμής. Η βιβλιοθήκη λογισμικού OMAC παρέχει λειτουργία και κατάσταση διαχείρισης συμβατή με OMAC.

Υπάρχουν επίσης εφαρμογές ελέγχου κίνησης για χειρισμό εξοπλισμού, το Converting Toolbox και εφαρμογές για το σύστημα μεταφοράς γραμμικού κινητήρα πολλαπλών φορέων (MCS).

close menu