Έρευνα & Καινοτομία

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ενημερώνει την ερευνητική κοινότητα για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στα Clusters στο Πρόγραμμα Πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη»

Με μεγάλη διαδικτυακή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022, η ενημερωτική εκδήλωση του Δικτύου ΠΡΑΞΗ με θέμα «Τα Clusters στον Ορίζοντα Ευρώπη», στο Πρόγραμμα Πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη», με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση της ερευνητικής κοινότητας από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η συζήτηση με τους Εθνικούς Εκπροσώπους και τα Εθνικά Σημεία Επαφής σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στα Clusters 2,5 και 6 στον Πυλώνα 2 του Ορίζοντα Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες πληροφορήθηκαν για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σε θέματα όπως οι Μεταφορές, η Κλιματική αλλαγή, η Ενέργεια, το Περιβάλλον, η Βιοοικονομία, οι Φυσικοί Πόροι, η Διακυβέρνηση, η Πολιτιστική Κληρονομιά και o Κοινωνικοοικονομικός Μετασχηματισμός, όσο και για τις «Αποστολές» στην Έρευνα και Καινοτομία. Παράλληλα, έθεσαν το δικά τους ερωτήματα στους ομιλητές και υπήρξαν εξαιρετικά χρήσιμες διευκρινίσεις και κατευθυντήριες γραμμές.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, καθηγητής κ. Αθανάσιος Κυριαζής, ο οποίος τόνισε τη σημασία που δίνει η χώρα μας στο μεγαλύτερο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας & Καινοτομίας, ύψους 95.5 εκ. ευρώ. «Η συμμετοχή όλων των φορέων του ελληνικού οικοσυστήματος θα συμβάλει στον καλύτερο μετασχηματισμό της παραγόμενης γνώσης για τη δημιουργία έξυπνων πόλεων, στην τόνωση της δημιουργικής και της πολιτισμικής βιομηχανίας, στη διάσωση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, καθώς και στη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης» ανέφερε ο κ. Κυριαζής, κάνοντας ειδική μνεία στον τομέα του πολιτισμού, ο οποίος αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα. Σε συνεργασία με το ΕΣΕΤΕΚ, μια εμβληματική δράση του ταμείου ανάκαμψης θα αφιερωθεί αποκλειστικά σε αυτόν τον τομέα, σημείωσε ο κ. Κυριαζής.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν με την εισήγησή τους εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Clusters του Ορίζοντα Ευρώπη. Συγκεκριμένα:

  • Ο κ. Παναγιώτης Μπαλαμπάνης (Head of Sector, Directorate B ‘Healthy Planet’ Unit B.1 ‘Circular Economy & Biobased Systems’, DG Research & Innovation), παρουσίασε τους στόχους του Cluster 6 [Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment], το οποίο αφορά στην αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, στη βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων, στους αναγκαίους μηχανισμούς του κοινωνικού μετασχηματισμού, όπως και στην επισιτιστική ασφάλεια και αλυσίδα. Ο κ. Μπαλαμπάνης υπογράμμισε ότι οι προκηρύξεις έχουν σχεδιαστεί βάσει των ευρωπαϊκών πολιτικών και αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση των επενδύσεων στην Έρευνα & Καινοτομία.
  • Ο Δρ. Γεώργιος Τζαμαλής (Policy Officer, Unit: Innovation and Research, Directorate-General for Mobility and Transport, DG MOVE) εστίασε στο Cluster 5 [Climate, Energy and Mobility] και αναφέρθηκε στις συνέργειες με το European Green Deal και με το Europe Fit for Digital Age, καθώς και στον αναμενόμενο κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο μέσω της ανάπτυξης ρηξικέλευθων καινοτομιών και του βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικού και οικονομικού μετασχηματισμού. Παρουσίασε, επίσης, τους επιμέρους προορισμούς που αφορούν στην Κλιματική Επιστήμη, στα Ενεργειακά Συστήματα και Δίκτυα, στην Πράσινη Ενέργεια με πεδίο εφαρμογές σε κτίρια, βιομηχανία και μεταφορές, στη μείωση του αντίκτυπου μεταφορών στην υγεία και το περιβάλλον και στις ασφαλείς, ανθεκτικές πολυτροπικές μεταφορές.
  • Η κα Μαρία Καγιαμανίδου (Deputy Head of the Unit, Fair Societies & Cultural Heritage, DG Research & Innovation) παρουσίασε τις προκηρύξεις για το Cluster2 [Culture, Creativity & Inclusive Society], οι οποίες προάγουν την διεπιστημονική εμπειρογνωμοσύνη. Αναφέρθηκε στη διασφάλιση της δημοκρατίας, τις επιπτώσεις του πολιτικού εξτρεμισμού, τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στην πολιτιστική κληρονομιά, τη βιώσιμη διαχείριση γλωσσικών πόρων, οικοδόμηση -χωρίς αποκλεισμούς- των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, τις επιπτώσεις των δημογραφικών ανακατατάξεων. Τέλος, έδωσε έμφαση στη διεθνή συνεργασία με τις χώρες της Αφρικανικής Ένωσης, η βοήθεια των οποίων κρίνεται καταλυτική για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος.

Επίσης, στην εκδήλωση τοποθετήθηκαν οι Εθνικοί Εκπρόσωποι:

  • Δρ. Αντώνιος Γυπάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
  • Καθ. Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Δρ. Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Λουΐζα Παπαμικρούλη, Τμήμα Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
  • Δρ. Φωτεινή Αδαμίδη, Διευθύντρια Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας
  • Δρ. Δέσποινα Τσιαφάκη, Διευθύντρια Ερευνών και Επιστημονική Υπεύθυνη του τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ»

Εκ μέρους του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, η κα Κατερίνα Παπαδούλη, Εθνικό Σημείο Επαφής (Cluster 6) στον Ορίζοντα Ευρώπη, έκανε μία εισαγωγική τοποθέτηση για τα Clusters, ενώ η κα Μαρία Σαμαρά, Επικεφαλής της ομάδας των Εθνικών Σημείων Επαφής, αναφέρθηκε στις υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής που παρέχει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη. Η εκδήλωση έκλεισε με την εισήγηση της κας Βασιλικής Καλοδήμου, Εθνικό Σημείο Επαφής (Cluster 5) στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση αναμεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι του Δικτύου ΠΡΑΞΗ στο YouTube και είναι διαθέσιμη εδώ. Οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης πρόκειται να αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στις ιστοσελίδες: praxinetwork.gr & horizoneurope.gr.

close menu