Ευρωπαϊκή Επιτροπή

To data act της ΕΕ φέρνει νέα δεδομένα στην βιομηχανική καινοτομία

Να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού στη χρήση των δεδομένων, με στόχο την τόνωση της βιομηχανικής καινοτομίας, φιλοδοξεί η Ε.Ε. με την ψήφιση του νέου νόμου για τη χρήση των data, το λεγόμενο “Data Act”. Η νομοθεσία θα επιτρέψει στους χρήστες την πρόσβαση στα δεδομένα που παράγουν, καθώς το 80% των βιομηχανικών δεδομένων, που συλλέγονται, δεν χρησιμοποιούνται ποτέ.

Η νομοθετική πράξη για τα δεδομένα, η οποία εγκρίθηκε χθες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποσκοπεί στην τόνωση της καινοτομίας με την εξάλειψη των φραγμών, καθώς με την ενεργοποίησή της περισσότεροι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς θα μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα.

Να σημειωθεί ότι η νέα νομοθεσία, που εγκρίθηκε με 481 ψήφους υπέρ, 31 κατά και 71 αποχές, θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο για να τεθεί σε ισχύ. Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία θεσπίζει κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων, που παράγονται μέσω της χρήσης συνδεδεμένων προϊόντων ή συναφών υπηρεσιών (π.χ. το διαδίκτυο των πραγμάτων, βιομηχανικά μηχανήματα) και επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που παράγουν.

Θα συμβάλει στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου απαιτούνται τεράστιες ποσότητες δεδομένων για την “εκπαίδευση” αλγορίθμων. Έχει, επίσης, ως στόχο να καταστήσει φθηνότερες τις υπηρεσίες που παρέχονται μετά την πώληση, αλλά και τις επισκευές συνδεδεμένων συσκευών.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως πλημμύρες και πυρκαγιές, οι φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν δεδομένα, που κατέχει ο ιδιωτικός τομέας, σύμφωνα με τους νέους κανόνες.

Εμπορικό απόρρητο

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που αποσαφηνίζει ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και υπό ποιες προϋποθέσεις, θέτει δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του “εμπορικού απορρήτου” και την πρόληψη παράνομων μεταφορών δεδομένων.

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν ότι η νομοθεσία θα περιέχει έναν σαφή ορισμό του εμπορικού απορρήτου και των κατόχων σχετικών δικαιωμάτων, ώστε να προληφθεί η παράνομη μεταφορά και διαρροή δεδομένων σε χώρες με ασθενέστερους κανόνες προστασίας τους. Θέλουν, επίσης, να αποτρέψουν εμπορικούς ανταγωνιστές σε συγκεκριμένους τομείς από το να εκμεταλλεύονται την πρόσβαση σε δεδομένα για να αντιγράψουν τις υπηρεσίες ή συσκευές των αντιπάλων τους.

Αλλαγή παρόχου στο cloud
Η νέα νομοθεσία διευκολύνει, επίσης, τη δυνατότητα αλλαγής παρόχων υπηρεσιών cloud (εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες δικτύου, υποδομών, ή επιχειρηματικών εφαρμογών) και διασφαλίζει ότι οι εταιρίες αυτές δε θα μπορούν να μεταφέρουν παράνομα δεδομένα εκτός συνόρων.

Οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν ότι οι πελάτες υπηρεσιών cloud θα έχουν την δυνατότητα να διαπραγματεύονται συμβάσεις και να αποφεύγουν να “εγκλωβίζονται” από έναν συγκεκριμένο πάροχο.

“Η νομοθετική πράξη για τα δεδομένα αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Η ύπαρξη δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία του βιομηχανικού εξοπλισμού θα επιτρέψει στα εργοστάσια, τις φάρμες και τις κατασκευαστικές εταιρείες να βελτιστοποιήσουν τους επιχειρησιακούς κύκλους, τις γραμμές παραγωγής και τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού”, τόνισε η εισηγήτρια Pilar del Castillo Vera (ΕΛΚ, Ισπανία).

Όπως εξήγησε η ίδια, “η νομοθετική πράξη θα δημιουργήσει ένα νέο ευέλικτο σύστημα δεδομένων, που θα επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε ένα σχεδόν άπειρο όγκο δεδομένων υψηλής ποιότητας, το οποίο είναι κρίσιμης σημασίας για τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων επιχειρηματικών μοντέλων και διαδικασιών και την ανάπτυξη νέων, αλλά και για τη δημιουργία νέας προστιθέμενης αξίας”.

TAGS:

Έρευνα & Καινοτομία

close menu