Έρευνες - Μελέτες

Το 96% των Ελλήνων αγροτών θα επενδύσει σε ψηφιακά εργαλεία το επόμενο 12μηνο

Θεμελιώδεις για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητά τους θεωρούν οι Έλληνες αγρότες τις ψηφιακές τεχνολογίες. Πάνω από τα 2/3 των αγροτών στη χώρα μας (84%) πιστεύουν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τη γεωργία να πετύχει στο μέλλον.

Οι Έλληνες αγρότες χρησιμοποιούν, ήδη, ψηφιακά εργαλεία για να μειώσουν τη χρήση λιπασμάτων, τη χρήση νερού και να βελτιώσουν την υγεία του εδάφους. Μάλιστα, η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στη γεωργία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Μάλιστα, σχεδόν όλοι οι αγρότες στην Ελλάδα (96%) σχεδιάζουν να επενδύσουν περισσότερα σε ψηφιακά εργαλεία κατά τους επόμενους 12 μήνες. Οι αγρότες στη χώρα μας δηλώνουν πρόθυμοι να επενδύσουν περισσότερα σε αυτόν τον τομέα προκειμένου να μπορούν να καταπολεμήσουν ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή.

Συνολικά, η άμεση ενίσχυση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων εκτιμάται ότι μπορεί να δώσει μια απάντηση στις αυξανόμενες περιβαλλοντικές και οικονομικές πιέσεις, που αντιμετωπίζει η αγροτική βιομηχανία της Ευρώπης και της Αφρικής.

Αυτό καταδεικνύει μια νέα ανεξάρτητη έρευνα με τίτλο “Farmers and Digitalisation”, που διεξήγαγε η Savanta ComRes κατόπιν ανάθεσης από τον Όμιλο Vodafone. Στο πλαίσιο της έρευνας πάνω από 600 αγρότες από 13 χώρες σε Ευρώπη και Αφρική, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ρωτήθηκαν για τη στάση τους απέναντι στην ψηφιοποίηση των αγροκτημάτων, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και τις γεωπολιτικές και κοινωνικές πιέσεις, που επηρεάζουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και το αυξανόμενο κόστος εξοπλισμού και υλικών.

Έξυπνες λύσεις γεωργίας

Καθώς οι αγρότες συνεχίζουν να μετριάζουν τον αντίκτυπο των κρίσεων αυτών, η έρευνα καταδεικνύει ότι η συγκεκριμένη κοινότητα στρέφεται σε “έξυπνεςi” λύσεις γεωργίας. Τα “έξυπνα” εργαλεία, που χρησιμοποιούνται στα αγροκτήματα, μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες του κλάδου να αντιμετωπίσουν το κόστος και να μειώσουν τη χρήση ενέργειας, λιπασμάτων και νερού, κάτι που είναι κρίσιμο επί του παρόντος.

Στις τεχνολογίες περιλαμβάνονται drones, συστήματα ανίχνευσης οχημάτων και αυτόνομα οχήματα, καθώς και τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογία blockchain και εφαρμογές smartphone, που καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών και των συνθηκών εδάφους, όπως επίσης και του κόστους και των τιμών της αγοράς.

Οι “έξυπνες” λύσεις ποτίσματος, άρδευσης και τροφοδοσίας καλλιεργειών συμβάλλουν επιπλέον στην αύξηση της απόδοσης και στην αύξηση της προβολής των βασικών γεωργικών δεδομένων για την εν λόγω κοινότητα.

Εμπόδια στην περαιτέρω ψηφιοποίηση

Ωστόσο, υφίστανται σαφή εμπόδια για την ευρεία και διαρκή υιοθέτηση εργαλείων ψηφιακής γεωργίας: Το 92% των αγροτών της Ελλάδας που ερωτήθηκαν σχετικά, επιθυμούν περισσότερη στήριξη για να αντιμετωπιστούν ζητήματα, όπως το κόστος των συσκευών και άλλου υλικού, το οποίο αναφέρθηκε ως σημαντικό εμπόδιο από το 41% των αγροτών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η προσδοκώμενη στήριξη δεν εξαντλείται μόνο στους οικονομικούς πόρους: ποσοστό 22% των αγροτών στην Ελλάδα επιθυμεί κατάρτιση για τη χρήση ψηφιακών λύσεων.

Η συνδεσιμότητα συνιστά επίσης βασικό ζητούμενο, καθώς το 20% των ερωτώμενων στην Ελλάδα δηλώνει ότι η καλύτερη συνδεσιμότητα μέσω κινητού Διαδικτύου είναι ένα μέσο που μπορεί να υλοποιήσει η κυβέρνηση για να τους ενθαρρύνει να χρησιμοποιούν περισσότερα ψηφιακά εργαλεία στο αγρόκτημά τους.

“Πρέπει να αλλάξουμε περιοριστικές ρυθμιστικές πολιτικές και πρακτικές, που επηρεάζουν τις ψηφιακές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες cloud και δεδομένων και να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον που να υποστηρίζει καινοτομίες, όπως το cloud computing. Με αυτόν τον τρόπο, οι αγρότες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση στις κρίσιμες γνώσεις για τη γεωργία που χρειάζονται για να επιτύχουν πιο αποτελεσματικές καλλιέργειες”, διαπιστώνει η έρευνα.

close menu