Τηλεπικοινωνίες

Την ένταξη του Hermes στις Στρατηγικές Επενδύσεις επιδιώκει η Intracom Telecom

H Intracom Telecom έχει καταθέσει φάκελο και αιτείται την ένταξη του έργου «Hermes» στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων. Το έργο, συνολικής επένδυσης 40,9 εκατ. ευρώ, έχει τεθεί από την Enterprise Greece σε διαβούλευση έως τις 4 Νοεμβρίου 2023. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά στην ανάπτυξη της υποδομής ενός ολοκληρωμένου ασύρματου δικτύου, από άκρο σε άκρο (end to end) συνδεσιμότητας, που θα προσφέρει τη δυνατότητα παροχής ευρυζωνικής υπηρεσίας υπέρ-υψηλής ταχύτητας σε μη ήδη εξυπηρετούμενες κοινότητες αγροτικών και προαστιακών περιοχών.

Η ευρυζωνική συνδεσιμότητα υπέρ-υψηλής ταχύτητας θα επιτευχθεί με τη χρήση νέων προηγμένων τεχνολογιών ασύρματης μετάδοσης (Wireless Transport) και σταθερής ασύρματης πρόσβασης (FWA, Fixed Wireless Access). Η νέα ευρυζωνική τεχνολογία καθιστά δυνατή την παροχή υπέρ-υψηλής ταχύτητας πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε χρήστες που ζουν σε περιοχές, όπου η υποδομή οπτικών ινών δεν είναι διαθέσιμη και δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα ως προς την υλοποίησή της. Η ενσωμάτωση χαρακτηριστικών τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ – Artificial Intelligence AI) και μηχανικής μάθησης (ΜΜ- Machine Learning ML) στο δίκτυο Hermes φέρνει πολλά οφέλη στη συνολική λύση.

Το AI (Artificial Intelligence) και το ML (Machine Learning) μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μαζί με τον προηγμένο και αρθρωτό σχεδιασμό της λύσης Hermes, για τη βελτίωση της απόδοσης του δικτύου, την πρόβλεψη και την πρόληψη αστοχιών καθώς και τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του δικτύου.

close menu