Επιχειρήσεις

Θεσμοθέτηση διοργάνωσης ετήσιων επίσημων Ελληνικών Βραβείων Πληροφορικής από την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) και το British Computer Society (BCS)

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) και το British Computer Society (ΒCS) αποφάσισαν να καλύψουν το κενό που υπάρχει στην Ελλάδα για μία θεσμική, επίσημη, αξιοκρατική και με κύρος βράβευση της καινοτομίας και της επαγγελματικής αριστείας στην Πληροφορική, θεσμοθετώντας από κοινού τα Ελληνικά Βραβεία Πληροφορικής (Hellenic IT Industry Awards).

Τα Ελληνικά Βραβεία Πληροφορικής θα απονέμονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα από το Ελληνικό Παράρτημα του BCS και την ΕΠΕ, ξεκινώντας από εφέτος με την απονομή τους να πραγματοποιείται στις 1/12/2021.

Τα Ελληνικά Βραβεία Πληροφορικής έχουν το κορυφαίο θεσμικό κύρος της ΕΠΕ και του BCS, μη κερδοσκοπικών Οργανισμών με αποκλειστικό σκοπό την προαγωγή της Πληροφορικής, απονέμονται από Πληροφορικούς σε Πληροφορικούς και έχουν δωρεάν συμμετοχή, εν αντιθέσει με άλλα, άνευ κύρους και αξίας, μη θεσμικά «βραβεία Πληροφορικής» που απονέμονται από μη Πληροφορικούς, όπως κερδοσκοπικέ εμπορικές Επιχειρήσεις στον χώρο των media, του marketing ή ακόμα και της διοργάνωσης εκδηλώσεων. Τέτοιες βραβεύουν επίσης Εστιατόρια, SuperMarkets, κλπ, και κυρίως μη Πληροφορικούς (όπως Φυσικούς, Μαθηματικούς, Χημικούς κ.α.) που επιθυμούν, καταβάλλοντας-εννοείται- ένα ποσό συμμετοχής, να μπορέσουν να αποκτήσουνένα “Βραβείο Πληροφορικής” κι ας μην είναι Πληροφορικοί οι ίδιοι. Ενδεχομένως για να παρουσιαστούν στους Εργοδότες τους ως «ειδικοί» του χώρου μας και μάλιστα βραβευμένοι. Βλ. και σχετικό Δελτίο Τύπου της ΕΠΕ με θέμα «Ο ΨευτοΓιατρός και ο ΨευτοΠληροφορικός»στο URL: http://bit.ly/3c2a733).

Χαρακτηριστικό της ανωτέρω κατάστασης είναι ότι υπάρχουν «βραβεία Πληροφορικής» που βραβεύουν κάθε φορά τους 100 (!) πρώτους, (π.χ. TopCIO 100) ενώ δίνονται από Εταιρείες του χώρου των media σε άσχετους με την Πληροφορική, όπου και μόνο το αμέτρητο πλήθος των βραβευθέντων υποδηλώνει τον λόγο ύπαρξης αυτών των «βραβείων», την ασήμαντη αξία τους και τον τρόπο και λόγο κτήσης τους. Καλούμε τους συναδέλφους Πληροφορικούς να απέχουν από κάθε τέτοια εμπορευματοποίηση «βραβείων» που γίνεται από Φορείς που ούτε καν σχετίζονται με την Επιστήμη μας, καθώς τυχόν συμμετοχή τους πλήττει ανεπανόρθωτα το κύρος τους ως Πληροφορικών.

Τα Ελληνικά Βραβεία Πληροφορικής θα ακολουθούν τα πρότυπα των UK IT Industry Awards, τα οποία απονέμονται από το 1973 από το BCS και είναι τα μοναδικά επίσημα, θεσμικά και έγκυρα βραβεία Πληροφορικής στην Μεγάλη Βρετανία. Τα βραβεία θα απονέμονται στις εξής κατηγορίες και υποκατηγορίες:

Επαγγελματική Αριστεία στην Πληροφορική

 1. Βραβείο κορυφαίου CIO
 2. Βραβείο κορυφαίου IT Business Analyst
 3. Βραβείο κορυφαίου IT DevOps Engineer
 4. Βραβείο κορυφαίου IT Security Officer
 5. Βραβείο κορυφαίου Εκπαιδευτικού Πληροφορικής
 6. Βραβείο κορυφαίου IT Vendor

Καινοτόμα έργα Πληροφορικής

 1. Βραβείο κορυφαίου έργου Digital Transformation
 2. Βραβείο κορυφαίου έργου ΙΤ Automation
 3. Βραβείο κορυφαίου έργου Cloud Services
 4. Βραβείο κορυφαίου έργου ΙΤ Security
 5. Βραβείο κορυφαίου έργου IT Infrastructure
 6. Βραβείο κορυφαίου έργου Data Science
 7. Βραβείο κορυφαίου έργου Πληροφορικής στον Xώρο της Υγείας
 8. Βραβείο κορυφαίου έργου Πληροφορικής στον Χρηματοοικονομικό Χώρο
 9. Βραβείο κορυφαίου έργου Πληροφορικής στον Δημόσιο Τομέα
 10. Βραβείο κορυφαίου έργου Πληροφορικής στον Xώρο της Ενέργειας
 11. Βραβείο κορυφαίου έργου Πληροφορικής σε ωφέλεια της Κοινωνίας

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν τόσο οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι απευθείας, όσο και άτομα ή Φορείς που θα ήθελαν να προτείνουν κάποιο άλλο άτομο ως υποψήφιο, εφόσον το έχουν πρώτα ενημερώσει σχετικά. Δεν υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος του Project, ή του Οργανισμού που κάποιος υποψήφιος ανήκει. Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να περιέχουν εισηγητική έκθεση 1000 έως 2000 λέξεων και τα πλήρη βιογραφικά στοιχεία, φωτογραφία και στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου. Ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα σε πάνω από μία κατηγορίες. Σε κάθε κατηγορία βραβεύονται έως τρεις υποψήφιοι. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι Φορέας / Οργανισμός/Εταιρεία, θα πρέπει να ορίζεται στην υποψηφιότητα το άτομο που τον εκπροσωπεί στην Βράβευση. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών στην Πληροφορική από Πανεπιστήμιο / Πολυτεχνείο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, το οποίο θα επισυνάπτουν στην υποψηφιότητά τους. Η Επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υποψήφιο για περεταίρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις. Δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για τους Υποψήφιους.

Οι υποψηφιότητες για τα Ελληνικά Βραβεία Πληροφορικής μπορούν να υποβάλλονται από 1/6/2021 έως και 31/10/2021 προς τα email της ΕΠΕ: [email protected] και του BCS: [email protected].

close menu